So sánh các dịch vụ VPN

So sánh từng tính năng, giá thành và đánh giá của người dùng. Được chọn tới 3 dịch VPN cùng một lúcvs
+

 

10 dịch vụ VPN tốt nhất 2018

Cam kết hoàn tiền lại
Số lượng thiết bị cho mỗi giấy phép sử dụng
Ứng dụng điện thoại

Ghi lại lịch sử

Số lượng máy chủ
NordVPN 1285 Đánh giá người dùng
  • 4.9
ExpressVPN 782 Đánh giá người dùng
  • 4.9
CyberGhost VPN 817 Đánh giá người dùng
  • 4.8
IPVanish VPN 171 Đánh giá người dùng
  • 4.7
Trust.Zone 177 Đánh giá người dùng
  • 4.6
PrivateVPN 553 Đánh giá người dùng
  • 4.6