So sánh các dịch vụ VPN

So sánh từng tính năng, giá thành và đánh giá của người dùng. Được chọn tới 3 dịch VPN cùng một lúcvs
+

 

10 dịch vụ VPN tốt nhất 2018

Cam kết hoàn tiền lại
Số lượng thiết bị cho mỗi giấy phép sử dụng
Ứng dụng điện thoại

Ghi lại lịch sử

Số lượng máy chủ
NordVPN 1067 Đánh giá người dùng
  • 4.9
ExpressVPN 528 Đánh giá người dùng
  • 4.9
CyberGhost VPN 475 Đánh giá người dùng
  • 4.8
IPVanish VPN 127 Đánh giá người dùng
  • 4.7
Trust.Zone 90 Đánh giá người dùng
  • 4.6
PrivateVPN 396 Đánh giá người dùng
  • 4.6