Lý giải vấn đề


WebRTC là một giao thức hoạt động dựa vào nền tảng JavaScript và có thể khiến địa chỉ IP thực của bạn bị rò rỉ khi sử dụng các dịch vụ VPN hoặc trình duyệt Tor. Công cụ này sẽ giúp kiểm tra xem máy tính của bạn dễ bị rò rỉ địa chỉ IP với WebRTC hay không.