Chúng tôi đánh giá các nhà cung cấp dựa trên thử nghiệm và nghiên cứu khắt khe nhưng cũng cân nhắc đến phản hồi của bạn và hoa hồng liên kết của chúng tôi với các nhà cung cấp. Một số nhà cung cấp thuộc sở hữu bởi công ty mẹ của chúng tôi.
Tìm hiểu thêm
vpnMentor được thành lập vào năm 2014 nhằm mục đích đánh giá các dịch vụ VPN và đưa tin về những chuyện liên quan đến quyền riêng tư. Hiện tại, đội ngũ gồm hàng trăm nhà nghiên cứu, tác giả và biên tập viên an ninh mạng của chúng tôi vẫn tiếp tục giúp các độc giả đấu tranh cho quyền tự do trực tuyến của họ bằng cách hợp tác với Kape Technologies PLC, công ty cũng sở hữu các sản phẩm sau: ExpressVPN, CyberGhost, ZenMate, Private Internet Access và Intego, những dịch vụ có thể được đánh giá trên website này. Các đánh giá được xuất bản trên vpnMentor được tin tưởng là chính xác tính đến thời điểm đăng tải của mỗi bài viết và được viết theo tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt của chúng tôi, trong đó ưu tiên kiểm tra tính chuyên nghiệp và trung thực của người đánh giá, tính toán đến năng lực kỹ thuật và chất lượng của sản phẩm cùng giá trị thương mại của nó đối với người dùng. Xếp hạng và đánh giá mà chúng tôi xuất bản cũng có thể cân nhắc đến quyền sở hữu chung được đề cập ở trên và hoa hồng liên kết mà chúng tôi kiếm được cho những đơn mua hàng thông qua các liên kết trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không đánh giá tất cả các nhà cung cấp VPN và thông tin được cho là chính xác tính đến thời điểm của mỗi bài viết.
Tiết lộ quảng cáo

vpnMentor được thành lập vào năm 2014 nhằm mục đích đánh giá các dịch vụ VPN và đưa tin về những chuyện liên quan đến quyền riêng tư. Hiện tại, đội ngũ gồm hàng trăm nhà nghiên cứu, tác giả và biên tập viên an ninh mạng của chúng tôi vẫn tiếp tục giúp các độc giả đấu tranh cho quyền tự do trực tuyến của họ bằng cách hợp tác với Kape Technologies PLC, công ty cũng sở hữu các sản phẩm sau: ExpressVPN, CyberGhost, ZenMate, Private Internet Access và Intego, những dịch vụ có thể được đánh giá trên website này. Các đánh giá được xuất bản trên vpnMentor được tin tưởng là chính xác tính đến thời điểm đăng tải của mỗi bài viết và được viết theo tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt của chúng tôi, trong đó ưu tiên kiểm tra tính chuyên nghiệp và trung thực của người đánh giá, tính toán đến năng lực kỹ thuật và chất lượng của sản phẩm cùng giá trị thương mại của nó đối với người dùng. Xếp hạng và đánh giá mà chúng tôi xuất bản cũng có thể cân nhắc đến quyền sở hữu chung được đề cập ở trên và hoa hồng liên kết mà chúng tôi kiếm được cho những đơn mua hàng thông qua các liên kết trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không đánh giá tất cả các nhà cung cấp VPN và thông tin được cho là chính xác tính đến thời điểm của mỗi bài viết.

Phiếu Giảm Giá & Ưu đãi cho Private Internet Access, Tháng Bảy 2024

We value our relationship with our readers, and we strive to earn your trust through transparency and integrity. We are in the same ownership group as some of the industry-leading products reviewed on this site: Intego, Cyberghost, ExpressVPN, and Private Internet Access. However, this does not affect our review process, as we adhere to a strict testing methodology.

Phiếu giảm giá đã hết hạn

Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 82% khi mua PIA ngay!

Và nhận được 2 tháng sử dụng hoàn toàn miễn phí!

16948 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã sz
Đã được kiểm chứng

PIA hiện chỉ còn $2.19/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

3654 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã RD
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 83% khi mua PIA ngay!

Và nhận được 4 tháng sử dụng hoàn toàn miễn phí!

16707 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã j8
Đã được kiểm chứng

PIA hiện chỉ còn $2.03/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

3597 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã QD
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 82% khi mua PIA ngay!

Và nhận được 2 tháng sử dụng hoàn toàn miễn phí!

16386 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã am
Đã được kiểm chứng

PIA hiện chỉ còn $2.19/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

3539 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 0e
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 83% khi mua PIA ngay!

Và nhận được 4 tháng sử dụng hoàn toàn miễn phí!

16234 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã eC
Đã được kiểm chứng

PIA hiện chỉ còn $2.03/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

3499 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã hx
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 82% khi mua PIA ngay!

Và nhận được 2 tháng sử dụng hoàn toàn miễn phí!

15950 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã VH
Đã được kiểm chứng

PIA hiện chỉ còn $2.19/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

3443 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã BE
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 83% khi mua PIA ngay!

Và nhận được 4 tháng sử dụng hoàn toàn miễn phí!

15636 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã OX
Đã được kiểm chứng

PIA hiện chỉ còn $2.03/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

3387 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã yT
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 82% khi mua PIA ngay!

Và nhận được 2 tháng sử dụng hoàn toàn miễn phí!

15366 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã eM
Đã được kiểm chứng

PIA hiện chỉ còn $2.19/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

3342 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã oR
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 83% khi mua PIA ngay!

Và nhận được 4 tháng sử dụng hoàn toàn miễn phí!

15312 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 5v
Đã được kiểm chứng

PIA hiện chỉ còn $2.03/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

3328 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Hm
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 82% khi mua PIA ngay!

Và nhận được 2 tháng sử dụng hoàn toàn miễn phí!

15146 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Vm
Đã được kiểm chứng

PIA hiện chỉ còn $2.19/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

3276 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã pF
Đã được kiểm chứng

PIA hiện chỉ còn $2.11/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

3256 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã av
Đã được kiểm chứng

PIA hiện chỉ còn $2.19/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

3198 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 4Z
Đã được kiểm chứng

PIA hiện chỉ còn $2.19/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

2939 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã xy
Đã được kiểm chứng

PIA hiện chỉ còn $2.11/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

2874 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Ec
Đã được kiểm chứng

PIA hiện chỉ còn $2.19/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

2796 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã rB
Đã được kiểm chứng

PIA hiện chỉ còn $2.11/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

2741 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã DR
Đã được kiểm chứng

PIA hiện chỉ còn $2.19/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

2735 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã d6
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 83% khi mua PIA ngay!

Và nhận được 4 tháng sử dụng hoàn toàn miễn phí!

10595 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Ax
Đã được kiểm chứng

Giảm 83% vào Black Friday/Cyber Monday này!

Và nhận được 4 tháng sử dụng hoàn toàn miễn phí!

9397 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã A4
Đã được kiểm chứng

PIA hiện chỉ còn $2.03/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

2657 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Rj
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 82% khi mua PIA ngay!

Và nhận được 2 tháng sử dụng hoàn toàn miễn phí!

8667 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Hn
Đã được kiểm chứng

Tải PIA chỉ với $2.19/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

2377 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã t8
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 83% khi mua PIA ngay!

Và nhận được 3 tháng sử dụng hoàn toàn miễn phí!

28687 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã M7
Đã được kiểm chứng

Tải PIA chỉ với $2.03/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

15795 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã j1
Đã được kiểm chứng

Nhận ưu đãi đặc biệt 72% này tại PIA!

Ngoài ra, bạn còn tận hưởng bảo đảm hoàn tiền trong 30 ngày!

12858 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 3q
Đã được kiểm chứng

PIA hiện chỉ còn $3.33/tháng!

Ngoài ra, bạn còn tận hưởng bảo đảm hoàn tiền trong 30 ngày!

12348 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 1W
Đã được kiểm chứng

Tải PIA chỉ với $2.08/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

14771 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã PN
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 77% khi mua PIA ngay!

Và nhận được 2 tháng sử dụng hoàn toàn miễn phí!

19707 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã R1
Đã được kiểm chứng

Tải PIA chỉ với $2.69/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

14322 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Nu
Đã được kiểm chứng

Nhận ưu đãi đặc biệt 72% này tại PIA!

Ngoài ra, bạn còn tận hưởng bảo đảm hoàn tiền trong 30 ngày!

12034 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Lo
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 83% khi mua PIA ngay!

Và nhận được 2 tháng sử dụng hoàn toàn miễn phí!

19583 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã dh
Đã được kiểm chứng

Tải PIA chỉ với $2.08/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

14301 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã R6
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 71% khi mua PIA ngay!

Và nhận được 2 tháng sử dụng hoàn toàn miễn phí!

19300 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 8l
Đã được kiểm chứng

Tải PIA chỉ với $2.08/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

14229 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã UG
Đã được kiểm chứng

Tải PIA chỉ với $2.69/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

14237 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã G9
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 77% khi mua PIA ngay!

Và nhận được 2 tháng sử dụng hoàn toàn miễn phí!

19140 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Wz
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 73% khi mua PIA ngay!

Và nhận được 2 tháng sử dụng hoàn toàn miễn phí!

18533 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã kx
Đã được kiểm chứng

Tải PIA ngay chỉ với $2.69/tháng!

Tận dụng mức giá thấp ngay hôm nay!

14193 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã av
Đã được kiểm chứng

PIA hiện chỉ còn $3.33/tháng!

Ngoài ra, bạn còn tận hưởng bảo đảm hoàn tiền trong 30 ngày!

11699 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Ay
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 81% cho PIA ngay hôm nay!

Tiết kiệm nhiều hơn cho đăng ký của bạn với ưu đãi có hạn này!

15609 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Oj
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 73% cho gói PIA của bạn ngay!

Ngoài ra, hãy tận hưởng bảo đảm hoàn tiền trong 30 ngày!

10247 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã I4
Đã được kiểm chứng

Nhận ưu đãi đặc biệt 78% này tại Private Internet Access!

Tiết kiệm hơn với ưu đãi Halloween này!

14875 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã QG
Đã được kiểm chứng

Tải PIA chỉ với $2.69/tháng!

Và nhận được 2 tháng sử dụng hoàn toàn miễn phí!

9230 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã xO
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 77% từ gói 2 năm của Private Internet Access + 2 tháng miễn phí!

Xem chương trình yêu thích của bạn từ khắp nơi trên thế giới với 2.69$/tháng!

14490 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã We
Đã được kiểm chứng

Giảm giá 72% trên gói 1 năm của Private Internet Access!

Luôn ẩn danh trực tuyến chỉ với 3.33$/tháng!

10122 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã w4
Đã được kiểm chứng

Giảm ngay 73% trên gói 2 năm của Private Internet Access + 2 tháng miễn phí

Mua gói 2 năm với giá $2.69/tháng.

5734 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 75
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm tới 72% cho Private Internet Access!

Có được gói năm của Private Internet Access chỉ với $3.33 / tháng!

6248 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã U7
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm tới 76% cho Private Internet Access!

Mua gói 1 năm với giá 2.42$/tháng.

4844 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 9n
Đã được kiểm chứng

Đừng bỏ lỡ cơ hội được giảm 67% dịch vụ Private Internet Access với mã phiếu giảm giá này.

Có được gói năm của Private Internet Access chỉ với $3.33 / tháng!

4363 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã dT
Đã được kiểm chứng

Đừng bỏ lỡ cơ hội được giảm 71% dịch vụ Private Internet Access với mã phiếu giảm giá này.

Có được gói 2 năm của Private Internet Access chỉ với $ 2,91 / tháng!

2500 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 2d
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 40% trên gói Private Internet Access của bạn ngay hôm nay!

Nhận thêm mã Giảm Giá 40% Toàn Website từ Private Internet Access này.

2292 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã kx
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 65% trên gói Private Internet Access của bạn ngay hôm nay!

Nhận thêm mã Giảm Giá 65% Toàn Website từ Private Internet Access này.

2706 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã d2
Điểm của chúng tôi: 4.7 (216 đánh giá của người dùng)

Tôi nhận thấy PIA rất đơn giản để cài đặt trên Windows và Android và mặc dù tôi không thử nó, nhưng tôi nghĩ nó cũng có thể dễ dàng cài đặt cho các nền tảng khác, như Linux và Mac. Mặc dù đây không phải là dịch vụ VPN nhanh nhất hiện nay, nhưng lại là VPN có tốc độ phù hợp, với độ trễ thấp hơn ở những ...

Thống kê phiếu giảm giá Private Internet Access

💼 Tổng số ưu đãi 3
💰 Chiết khấu tốt nhất 82%
💲 Giá tốt nhất $2.19
✅ Phiếu giảm giá đã xác minh 3
📅 Cập nhật lần cuối 19.07.2024

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để tôi sử dụng/kích hoạt Private Internet Access mã phiếu giảm giá?

Có hai cách để kích hoạt một phiếu giảm giá, tùy thuộc vào loại phiếu. Bước đầu tiên là chọn một VPN đáng tin cậy theo nhu cầu của bạn.

Sau đó, nhấp vào “Hiển thị mã” và làm theo hướng dẫn để mua gói đăng ký Private Internet Access của bạn — mã sẽ được tự động áp dụng khi thanh toán.

Tôi có thể sử dụng phiếu giảm giá Private Internet Access cho một thuê bao hiện có không?

Nói chung là không. Bạn chỉ có thể sử dụng phiếu giảm giá của Private Internet Access khi đăng ký lần đầu tiên. Tuy nhiên, bạn có thể chọn gói đăng ký dài nhất và sử dụng chiết khấu để tiết kiệm một ít tiền theo cách đó.

Tôi có thể sử dụng nhiều phiếu giảm giá Private Internet Access để tiết kiệm thêm cho thuê bao VPN của mình không?

Trong hầu hết trường hợp, bạn chỉ được phép áp dụng một mã khuyến mại khi thanh toán. Điều này đồng nghĩa bạn chỉ có thể sử dụng một trong những phiếu giảm giá này để nhận được mức giá thấp hơn nhiều cho Private Internet Access. Để tiết kiệm hơn cho thuê bao VPN của mình, bạn có thể chọn một gói dài hạn hơn. Những gói này thường được hưởng chiết khấu cao nhất.

Bao lâu thì Private Internet Access sẽ đưa ra các ưu đãi và chiết khấu mới?

Private Internet Access cung cấp các ưu đãi và chiết khấu mới vào một vài thời điểm trong năm, đặc biệt là vào những mùa lễ và các đợt giảm giá đặc biệt như Black Friday/Cyber Monday. Bạn có thể đánh dấu trang phiếu giảm giá Private Internet Access này nhằm kiểm tra lại để biết các chiết khấu mới, hoặc tìm các ưu đãi VPN còn hiệu lực trên trang này.

Chúng tôi đánh giá các nhà cung cấp dựa trên thử nghiệm và nghiên cứu khắt khe nhưng cũng cân nhắc đến phản hồi của bạn và hoa hồng liên kết của chúng tôi với các nhà cung cấp. Một số nhà cung cấp thuộc sở hữu bởi công ty mẹ của chúng tôi.
Tìm hiểu thêm
vpnMentor được thành lập vào năm 2014 nhằm mục đích đánh giá các dịch vụ VPN và đưa tin về những chuyện liên quan đến quyền riêng tư. Hiện tại, đội ngũ gồm hàng trăm nhà nghiên cứu, tác giả và biên tập viên an ninh mạng của chúng tôi vẫn tiếp tục giúp các độc giả đấu tranh cho quyền tự do trực tuyến của họ bằng cách hợp tác với Kape Technologies PLC, công ty cũng sở hữu các sản phẩm sau: ExpressVPN, CyberGhost, ZenMate, Private Internet Access và Intego, những dịch vụ có thể được đánh giá trên website này. Các đánh giá được xuất bản trên vpnMentor được tin tưởng là chính xác tính đến thời điểm đăng tải của mỗi bài viết và được viết theo tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt của chúng tôi, trong đó ưu tiên kiểm tra tính chuyên nghiệp và trung thực của người đánh giá, tính toán đến năng lực kỹ thuật và chất lượng của sản phẩm cùng giá trị thương mại của nó đối với người dùng. Xếp hạng và đánh giá mà chúng tôi xuất bản cũng có thể cân nhắc đến quyền sở hữu chung được đề cập ở trên và hoa hồng liên kết mà chúng tôi kiếm được cho những đơn mua hàng thông qua các liên kết trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không đánh giá tất cả các nhà cung cấp VPN và thông tin được cho là chính xác tính đến thời điểm của mỗi bài viết.