Chúng tôi đánh giá các nhà cung cấp dựa trên thử nghiệm và nghiên cứu khắt khe nhưng cũng cân nhắc đến phản hồi của bạn và hoa hồng liên kết của chúng tôi với các nhà cung cấp. Một số nhà cung cấp thuộc sở hữu bởi công ty mẹ của chúng tôi.
Tìm hiểu thêm
vpnMentor được thành lập vào năm 2014 nhằm mục đích đánh giá các dịch vụ VPN và đưa tin về những chuyện liên quan đến quyền riêng tư. Hiện tại, đội ngũ gồm hàng trăm nhà nghiên cứu, tác giả và biên tập viên an ninh mạng của chúng tôi vẫn tiếp tục giúp các độc giả đấu tranh cho quyền tự do trực tuyến của họ bằng cách hợp tác với Kape Technologies PLC, công ty cũng sở hữu các sản phẩm sau: ExpressVPN, CyberGhost, ZenMate, Private Internet Access và Intego, những dịch vụ có thể được đánh giá trên website này. Các đánh giá được xuất bản trên vpnMentor được tin tưởng là chính xác tính đến thời điểm đăng tải của mỗi bài viết và được viết theo tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt của chúng tôi, trong đó ưu tiên kiểm tra tính chuyên nghiệp và trung thực của người đánh giá, tính toán đến năng lực kỹ thuật và chất lượng của sản phẩm cùng giá trị thương mại của nó đối với người dùng. Xếp hạng và đánh giá mà chúng tôi xuất bản cũng có thể cân nhắc đến quyền sở hữu chung được đề cập ở trên và hoa hồng liên kết mà chúng tôi kiếm được cho những đơn mua hàng thông qua các liên kết trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không đánh giá tất cả các nhà cung cấp VPN và thông tin được cho là chính xác tính đến thời điểm của mỗi bài viết.

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng
Chào mừng bạn đến với https://www.vpnmentor.com/!

 

VỚI VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY (“TRANG WEB”), BẠN ĐỒNG Ý VÀ XÁC NHẬN RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY. NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY. VỚI VIỆC TIẾP TỤC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY, BẠN ĐỒNG Ý TÔN TRỌNG VÀ TUÂN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN NÀY. CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY QUY ĐỊNH VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN TRÊN TRANG WEB, BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO (NHƯ LÀ VĂN BẢN, DỮ LIỆU, THÔNG TIN, HÌNH ĐỒ HỌA HOẶC HÌNH ẢNH) MÀ WEBSELENESE LTD (“CÔNG TY”) CÓ THỂ ĐƯA RA THÔNG QUA TRANG WEB (MỘT CÁCH CHUNG, “TÀI LIỆU”). CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY ĐƯỢC SOẠN BẰNG TIẾNG ANH VÀ ĐÃ ĐƯỢC DỊCH SANG TIẾNG VIỆT ĐỂ BẠN TIỆN THAM KHẢO. TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ BẤT KỲ MÂU THUẪN HOẶC KHÁC BIỆT NÀO VỚI PHIÊN BẢN TIẾNG ANH, PHIÊN BẢN TIẾNG ANH SẼ ĐƯỢC ƯU TIÊN ÁP DỤNG.

 

Việc bạn sử dụng Trang web tạo thành một thỏa thuận pháp lý giữa bạn và CÔNG TY và tuân theo các điều khoản của thỏa thuận đó như được nêu trong Điều khoản Sử dụng này. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng CÔNG TY có thể sửa đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt (vĩnh viễn hoặc tạm thời) việc cung cấp Trang web cho bạn hoặc cho người dùng nói chung, theo quyết định riêng của CÔNG TY mà không cần thông báo trước cho bạn. Bạn đồng ý rằng CÔNG TY sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc thay đổi đổi, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp Trang web như vậy. Những sửa đổi hoặc bổ sung như vậy sẽ có hiệu lực khi đăng lên trang web. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên xem lại các điều khoản sử dụng này.

 

Nội dung, và/hoặc ý kiến được thể hiện trên Trang web và trong bất kỳ bình luận phản hồi nào đều là ý kiến cá nhân của tác giả gốc, không phải của CÔNG TY. Nội dung chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin và không có nghĩa là được xác nhận hoặc đại diện bởi CÔNG TY hoặc bất kỳ bên nào khác. Bạn hiểu rằng tất cả thông tin (chẳng hạn như tệp dữ liệu, văn bản, phần mềm máy tính, nhạc, tệp âm thanh hoặc âm thanh khác, ảnh, video hoặc hình ảnh khác) mà bạn có thể có quyền truy cập như một phần của, hoặc thông qua việc bạn sử dụng, Trang web là trách nhiệm của duy nhất người tạo ra nội dung đó. Bạn hiểu và thừa nhận rằng Trang web có thể được bảo vệ bởi các quyền sở hữu trí tuệ thuộc sở hữu của CÔNG TY hoặc các tổ chức khác. Bạn không được phép sửa đổi, thuê, cho thuê, cho mượn, bán, phân phối hoặc tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên Trang web, toàn bộ hoặc một phần, trừ khi bạn đã được CÔNG TY hoặc chủ sở hữu tác quyền cho biết rằng bạn có thể làm như vậy đối với nội dung của Trang web, trong một thỏa thuận riêng.

 

Sử dụng trang web

CÔNG TY chỉ cho phép bạn sử dụng Trang web cho các mục đích cá nhân, phi thương mại của riêng bạn. Nghiêm cấm việc sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích công cộng hoặc thương mại nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, trên một trang web khác hoặc thông qua môi trường máy tính nối mạng) mà không có thỏa thuận rõ ràng bằng văn bản với CÔNG TY. Nếu bạn sao chép bất kỳ Tài liệu nào, bạn phải ghi lại thông tin tất cả quyền bản quyền và các thông báo quyền sở hữu khác có trong Tài liệu gốc trên các bản sao đấy. Bạn không được sửa đổi, hiển thị công khai, trưng bày công khai hoặc phân phối Tài liệu. Giữa bạn và CÔNG TY, CÔNG TY sở hữu Trang web. Trang web được bảo vệ theo luật bản quyền của Israel và quốc tế. Mọi hành vi sử dụng Trang web trái phép có thể vi phạm luật bản quyền, nhãn hiệu thương mại và các luật khác.

 

Bạn đồng ý chỉ sử dụng Trang web cho các mục đích được cho phép theo (a) Điều khoản Sử dụng và (b) bất kỳ luật, quy định hiện hành nào hoặc các thông lệ hoặc hướng dẫn được chấp nhận trong các khu vực pháp lý có liên quan. Bạn đặc biệt đồng ý không truy cập (hoặc cố gắng truy cập) Trang web thông qua bất kỳ phương tiện tự động nào (bao gồm cả việc sử dụng tập lệnh script hoặc trình thu thập web). Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không tham gia vào bất kỳ hoạt động nào can thiệp hoặc phá hoại Trang web. Trừ khi bạn đã rõ ràng được cho phép làm như vậy trong một thỏa thuận riêng với CÔNG TY, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sao chép, nhân bản, tạo bản sao, bán, kinh doanh hoặc bán lại Tài liệu cho bất kỳ mục đích nào. Bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho (và CÔNG TY không có trách nhiệm đối với bạn hoặc với bất kỳ bên thứ ba nào) bất kỳ hành động vi phạm nghĩa vụ nào của bạn theo Điều khoản Sử dụng này và cho hậu quả (bao gồm bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà CÔNG TY có thể phải gánh chịu) của bất kỳ vi phạm nào như vậy.

 

CÔNG TY có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) sàng lọc trước, xem xét, gắn cờ, lọc, sửa đổi, từ chối hoặc xóa bất kỳ hoặc tất cả nội dung khỏi Trang web.

 

Truy cập
Bạn chịu trách nhiệm duy trì tính bảo mật cho mật khẩu Trang web của bạn và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra dưới mật khẩu của bạn. Bạn đồng ý thông báo cho CÔNG TY ngay lập tức về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác liên quan đến Trang web. CÔNG TY có quyền yêu cầu bạn thay đổi mật khẩu của mình nếu CÔNG TY tin rằng mật khẩu của bạn không còn an toàn.

 

Cấm sử dụng

Bạn đồng ý không sử dụng Trang web (a) theo cách vi phạm bất kỳ luật, quy định, quy tắc, lệnh, hiệp ước hay luật hiện hành nào; (b) can thiệp vào quyền của bên thứ ba; (c) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc nói cách khác là thông tin sai về mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức; hoặc (d) can thiệp hoặc phá hoại Trang web hoặc các máy chủ hoặc mạng được kết nối với Trang web. Ngoài ra, bạn đồng ý không (1) sử dụng bất kỳ phương pháp khai thác dữ liệu, rô bốt, hoặc các phương pháp thu thập hoặc trích xuất dữ liệu tương tự liên quan đến Trang web; hoặc (2) cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ phần nào của Trang web hoặc bất kỳ tài khoản, hệ thống máy tính hoặc mạng nào khác được kết nối với Trang web, cho dù thông qua xâm nhập (hack), khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ cách nào khác.

 

Chấm dứt

CÔNG TY có thể chấm dứt, tạm ngừng hoặc sửa đổi đăng ký của bạn với, hoặc quyền truy cập vào tất cả hoặc một phần của Trang web mà không cần thông báo, bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì. Bạn có thể ngừng tham gia và ngừng truy cập vào Trang web bất kỳ lúc nào. Nếu bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản Sử dụng nào, quyền sử dụng Trang web của bạn sẽ tự động chấm dứt và bạn đồng ý hủy ngay lập tức mọi nội dung được tải xuống hoặc in ra từ Trang web (và mọi bản sao của chúng).

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm

TRANG WEB ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ "VỐN CÓ" VÀ "HIỆN CÓ" VÀ CHÚNG TÔI (TUYỆT ĐỐI) TỪ CHỐI BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM ĐẢM BẢO VÀ ĐIỀU KIỆN NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM CÁC BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN VỀ TÍNH CÓ THỂ BÁN ĐƯỢC, PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, TƯ CÁCH, HƯỞNG THỤ YÊN TĨNH, TÍNH CHÍNH XÁC HOẶC KHÔNG VI PHẠM. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CÁC TRANG WEB ĐƯỢC BAO GỒM: (A) SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN; (B) SẼ SẴN CÓ VÀ KHÔNG BỊ LỖI, KỊP THỜI, AN TOÀN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI; HOẶC (C) SẼ CHÍNH XÁC, TIN CẬY, KHÔNG CÓ VIRUSES HOẶC MÃ ĐỘC HẠI KHÁC, HOÀN HẢO, HỢP PHÁP HOẶC AN TOÀN.

 

DO BẢN CHẤT VỐN CÓ CỦA INTERNET, CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ BẢO ĐẢM RẰNG THÔNG TIN, KHI ĐƯỢC TRUYỀN QUA INTERNET HOẶC KHI ĐƯỢC LƯU TRỮ TRÊN HỆ THỐNG CỦA CHÚNG TÔI HOẶC PHƯƠNG TIỆN KHÁC DO CHÚNG TÔI QUẢN LÝ, SẼ ĐƯỢC AN TOÀN TUYỆT ĐỐI KHỎI SỰ XÂM NHẬP CỦA NHỮNG NGƯỜI KHÁC, NHƯ LÀ HACKERS. CÔNG TY KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ LỖI, SỰ GIÁN ĐOẠN, ĐỨT QUÃNG, XÓA, SỰ CỐ, TRÌ HOÃN TRONG VẬN HÀNH HOẶC TRUYỀN TẢI, HỎNG ĐƯỜNG TRUYỀN THÔNG TIN, TRỘM CẮP HOẶC HƯ HỎNG HOẶC TRUY CẬP KHÔNG HỢP LỆ, HOẶC THAY ĐỔI NÀO, ĐỐI VỚI BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CỦA NGƯỜI DÙNG. CÔNG TY KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ VẤN ĐỀ HOẶC TRỤC TRẶC KỸ THUẬT NÀO CỦA BẤT KỲ MẠNG ĐIỆN THOẠI HOẶC ĐƯỜNG DÂY, HỆ THỐNG MÁY TÍNH TRỰC TUYẾN, MÁY CHỦ HOẶC NHÀ CUNG CẤP, THIẾT BỊ MÁY TÍNH, PHẦN MỀM HOẶC HỎNG BẤT KỲ EMAIL NÀO DO VẤN ĐỀ KỸ THUẬT HOẶC NGHẼN ĐƯỜNG TRUY CẬP TRÊN INTERNET HAY CÁC TRANG WEB ĐƯỢC BAO GỒM HOẶC KẾT HỢP GIỮA CHÚNG, BAO GỒM BẤT KỲ HƯ HỎNG HOẶC THIỆT HẠI NÀO CHO NGƯỜI DÙNG HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ MÁY TÍNH CỦA NGƯỜI NÀO LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC ẢNH HƯỞNG TỪ VIỆC THAM GIA BẤT KỲ HOẠT ĐỘNG NÀO TRÊN CÁC TRANG WEB ĐƯỢC BAO GỒM HOẶC TẢI TÀI LIỆU. BẠN HIỂU RẰNG NẾU BẠN TẢI BẤT KỲ TÀI LIỆU NÀO, BẠN HOÀN TOÀN TỰ CHỊU RỦI RO. TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, CÔNG TY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ TỔN THẤT HOẶC THIỆT HẠI NÀO, BAO GỒM TỔN THƯƠNG HOẶC THIỆT MẠNG CỦA CÁ NHÂN, DO VIỆC SỬ DỤNG CÁC TRANG WEB ĐƯỢC BAO GỒM, BẤT KỲ NỘI DUNG ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN HOẶC QUA CÁC TRANG WEB ĐƯỢC BAO GỒM, HOẶC HƯỚNG DẪN CỦA BẤT KỲ NGƯỜI SỬ DỤNG TRANG WEB ĐƯỢC BAO GỒM NÀO, CHO DÙ TRỰC TUYẾN HAY NGOẠI TUYẾN.

 

MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN LUẬT PHÁP KHÔNG CHO PHÉP LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý, VẬY NÊN MIỄN TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

 

VUI LÒNG ĐẢM BẢO XEM LẠI CÁC TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM KHÁC ĐƯỢC TÌM THẤY TRONG CÁC TRANG WEB TRANG ĐÁNH GIÁ, QUYỀN SỞ HỮU, AFFILIATES,...

 

Giới hạn về trách nhiệm

TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, CÔNG TY SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI (A) BẤT KỲ THIỆT HẠI KHÔNG TRỰC TIẾP, RIÊNG BIỆT, TRỪNG PHẠT, HAY CẢNH CÁO HOẶC (B) BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO VƯỢT QUÁ MỘT NGÀN ĐÔ LA MỸ ($1.000 ĐÔ LA MỸ) (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, HẬU QUẢ TỪ VIỆC MẤT DOANH THU, MẤT LỢI NHUẬN, MẤT HÀNG, MẤT KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH HOẶC TỔN THẤT VÔ HÌNH KHÁC), PHÁT SINH NGOÀI HOẶC CÓ LIÊN QUAN VỚI TRANG WEB (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, SỬ DỤNG, KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG HOẶC KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB), DÙ THIỆT HẠI ĐÓ CÓ DỰA TRÊN ĐẢM BẢO, HỢP ĐỒNG, VIỆC LÀM CÓ HẠI, ĐẠO LUẬT HOẶC BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ NÀO KHÁC VÀ NGAY CẢ KHI BẤT KỲ BÊN CÔNG TY NÀO ĐƯỢC TƯ VẤN (HOẶC ĐÃ BIẾT) VỀ KHẢ NĂNG CỦA CÁC THIỆT HẠI NÓ.

 

Nội dung do người dùng gửi

Bạn có thể gửi phản hồi, tin nhắn hoặc các tài liệu khác (từng loại, một “Nội dung do người dùng gửi”) tại một số khu vực nhất định của Trang web . CÔNG TY có thể, nhưng không bắt buộc phải sàng lọc trước Nội dung gửi của Người dùng hoặc giám sát bất kỳ khu vực nào của Trang web mà thông qua đó Nội dung của Người dùng có thể được gửi. Bạn đồng ý rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các Nội dung do Người dùng gửi của mình. CÔNG TY không bắt buộc phải lưu trữ, hiển thị hoặc phân phối bất kỳ Nội dung do Người dùng gửi nào trên hoặc thông qua Trang web và có thể xóa bất kỳ lúc nào hoặc từ chối mọi Nội dung do người dùng gửi vì bất kỳ lý do gì. CÔNG TY không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát, sự trộm cắp hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội dung do người dùng gửi nào. CÔNG TY không muốn nhận bất kỳ Nội dung do Người dùng gửi nào mang tính bí mật. Bạn hiểu và đồng ý rằng bất kỳ Nội dung do người dùng gửi nào cũng sẽ được coi là không bảo mật và không thuộc sở hữu và CÔNG TY sẽ tự do tiết lộ Nội dung do Người dùng gửi của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có nghĩa vụ có được sự bảo mật từ phía người nhận. Bằng cách gửi bất kỳ Nội dung do Người dùng gửi nào, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng:

(i) bạn ít nhất đủ tuổi hợp pháp và có đủ quyền đối với bất kỳ và tất cả các Nội dung do người dùng gửi nào do bạn đăng, tải lên, gửi hoặc cung cấp để cấp các quyền được tính đến trong các Điều khoản Sử dụng này; (ii) theo hiểu biết tốt nhất của bạn, (các) Nội dung do người dùng gửi của bạn gửi không vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào; và (iii) theo hiểu biết tốt nhất của bạn, (các) Nội dung do người dùng gửi của bạn không vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu nào khác dưới bất kỳ hình thức nào.

 

Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng, do đó chúng tôi xử lý và lưu trữ dữ liệu người dùng chỉ nhằm mục đích cung cấp và kích hoạt Dịch vụ. Để biết thêm thông tin về việc dùng dữ liệu của chúng tôi, vui lòng xem lại Chính sách Bảo mật của chúng tôi trên https://www.vpnmentor.com/privacy-policy/

 

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Một số liên kết trên Trang web có thể liên kết đến các trang của bên thứ ba. Các liên kết như vậy chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn. Nếu bạn sử dụng các liên kết này, bạn sẽ rời khỏi Trang web. CÔNG TY không có nghĩa vụ phải xem xét các trang web của bên thứ ba đó, không kiểm soát các trang web của bên thứ ba đó và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trang web của bên thứ ba nào hay nội dung của chúng (hoặc các sản phẩm, dịch vụ hoặc nội dung được cung cấp theo cách như vậy) . Do đó, CÔNG TY không chứng nhận hoặc đại diện cho các trang web của bên thứ ba đó, bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ hoặc tài liệu nào được tìm thấy ở đó hoặc bất kỳ kết quả nào có thể thu được từ việc sử dụng chúng. Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ trang web nào của bên thứ ba được liên kết từ Mạng CÔNG TY, bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro cho hành động của mình.

 

Thủ tục yêu cầu bồi thường vi phạm

CÔNG TY tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác. Theo đó, CÔNG TY có chính sách xóa các Nội dung do Người dùng gửi vi phạm luật bản quyền, ngưng quyền truy cập vào Trang web (hoặc bất kỳ phần nào của trang web) đối với bất kỳ người dùng nào sử dụng Trang web vi phạm luật bản quyền và/hoặc chấm dứt trong các trường hợp thích hợp tài khoản của bất kỳ người sử dụng trang web nào vi phạm luật bản quyền. Theo quy định của pháp luật hiện hành, CÔNG TY đã thực hiện các quy trình để nhận thông báo bằng văn bản về khiếu nại vi phạm bản quyền và để xử lý các khiếu nại đó theo quy định của pháp luật liên quan. Nếu bạn cho rằng bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của mình đang bị Trang web vi phạm, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản tới địa chỉ sau để thông báo về khiếu nại vi phạm:

Thông báo bằng văn bản của bạn phải:
(a) chứa chữ ký thực hoặc điện tử của bạn;
(b) xác định tác phẩm có bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác bị cáo buộc là đã bị vi phạm;
(c) xác định tài liệu bị cáo buộc vi phạm một cách đủ chính xác để cho phép CÔNG TY xác định tài liệu đó;
(d) có đầy đủ thông tin để CÔNG TY có thể liên hệ với bạn (bao gồm địa chỉ bưu điện, số điện thoại và địa chỉ e-mail);
(e) có tuyên bố rằng bạn thực sự tin tưởng rằng việc sử dụng tài liệu có bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác không được chủ sở hữu, đại diện của chủ sở hữu hoặc luật pháp cho phép;
(f) có tuyên bố rằng thông tin trong thông báo bằng văn bản là chính xác; và
(g) có tuyên bố rằng bạn được ủy quyền để hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền hoặc chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ khác.

 

Liên lạc bằng phương thức điện tử

Khi bạn truy cập Trang web hoặc gửi e-mail đến CÔNG TY, bạn đang liên lạc với CÔNG TY bằng phương thức điện tử. CÔNG TY có thể trả lời bạn bằng e-mail hoặc bằng cách đăng thông báo trên Trang web. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông báo, tiết lộ và thông tin liên lạc khác mà CÔNG TY cung cấp cho bạn bằng phương thức điện tử đáp ứng bất kỳ yêu cầu pháp lý nào về việc trao đổi thông tin đó bằng văn bản.

 

Thông tin chung

Các Điều khoản Sử dụng này cấu thành toàn bộ tuyên bố riêng cuối cùng của thỏa thuận giữa bạn và CÔNG TY về vấn đề này, thay thế bất kỳ thỏa thuận hoặc thương lượng trước đây giữa bạn và CÔNG TY về vấn đề đó.

Các Điều khoản Sử dụng này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp của Israel mà không liên quan đến các nguyên tắc xung đột luật và các bên theo đây tuân theo thẩm quyền chuyên thuộc của Tòa án Tel. Aviv.

Các Điều khoản Sử dụng này, và mọi quyền và giấy phép được cấp dưới đây, không thể được chuyển giao hoặc chuyển nhượng bởi bạn, nhưng có thể được CÔNG TY chuyển nhượng không hạn chế.