1. Giới thiệu Không những nhà báo lão luyện, mà nhiều tay báo khác đều đang nhận ra là đang bị “oanh tạc” bởi nhiều vụ tương tự như vụ Watergate. Những đầu sách như George Orwell’s năm 1984 đều xuất hiện trên kệ sách và giống lên hồi chuông về sự tự don ngôn...