facebook

VPN Kill Switch là gì và tại sao bạn nên dùng

Được viết bởi: John Norris December 20, 2016
Mặc dù có nhiều VPN chất lượng ngoài thị trường, bạn có thể nhận thấy trên rankings page của chúng tôi là không dịch vụ nào là hoàn hảo. Một trong những yếu tố quan trọng mà khách hàng tiềm năng — hoặc khách hàng mong muốn là– tính ổn định. Điều này hoàn toàn...