Tải xuống torrent có thể là một nhiệm vụ nguy hiểm. Mỗi khi bạn tải xuống bằng kết nối internet không được bảo vệ là bạn đang tham gia một canh bạc lớn. Bạn có thể thoát ra mà không bị tổn hại—hoặc bạn có thể vô tình làm lộ dữ liệu nhạy cảm nhất của mình và lây nhiễm phần mềm độc hại sang thiết bị của bạn. Nó có thực sự đáng để mạo hiểm? C...
Làm thế nào để Torrent an toàn Việt Nam trong (2023)