Cách chuyển sever Valorant năm 2023 – Hướng dẫn đơn giản

| Được đăng ngày ngày 21 tháng 11, 2022
Hệ thống tài khoản của Valorant bị khóa theo vùng và nó tự động xác định vị trí của bạn khi bạn đăng ký tài khoản. Vì vậy, nếu sống tại Việt Nam, bạn sẽ không thể chơi trên các máy chủ Hoa Kỳ của họ với bạn bè từ đó. Bộ phận hỗ trợ của Valorant sẽ giúp bạn chuyển vùng, nhưng chỉ khi bạn bị chỉ định nhầm vùng. Tuy nhiên, có một giải pháp nhanh ch...
Cách chuyển sever Valorant năm 2023 – Hướng dẫn đơn giản