Các dịch vụ thay thế

Đánh giá X-VPN 2020 - Hãy Ghi nhớ Điều này Trước khi Mua

Nicky Hosek |
Nhà nghiên cứu an ninh mạng

Chưa có đánh giá cho dịch vụ VPN này. Nếu bạn muốn chia sẻ trải nghiệm của chính mình với nhà cung cấp VPN này, vui lòng thêm đánh giá của bạn với tư cách là người dùng. Chúng tôi sẽ sớm cung cấp một bài đánh giá chi tiết của chuyên gia giống như chúng tôi làm với những VPN được xếp hạng hàng đầu như ExpressVPNNordVPN. Bạn cũng có thể xem qua các VPN được xếp hạng hàng đầu của chúng tôi cho 2020.

Tính năng Thông tin chi tiết
Số lượng quốc gia có máy chủ 25
Số lượng máy chủ 3000
Số lượng địa chỉ IP 3000
VPN này có giữ lại nhật ký không? Không
VPN này có tính năng ngắt kết nối không?
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép 10
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày) : 7
Ứng dụng điện thoại :
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép : 10
Các gói VPN: www.xvpn.io
X-VPN Đánh giá người dùng
4.9
CC
 •  5
Hiccups within the program

Breach within the system. When logged into U.S. proxy upon utilizing internet such as google, or any web search program, noticed prior to upload noticed characteristics and words transfer from standard English to Farsi. Sometimes I.P. Address has been intercepted and rerouted to Chinese search web or language. Regardless of checker and DNS leak stating otherwise I did a scan from an outside program and sure enough there was an intrusion. This may not apply to the actual app itself but possibly towards my cellular device. Since Cyberconnectic crimes are vastly growing within this technological generation anyone who is knowledgeable in intercepting IOS (internet operating system) you could be a potential victim. Hopefully this review will shed some light if you do have a problem of this nature, please be cautious on your information and data for it may be exposed like my information has. Besides this hiccup the program serves its purpose but it is also not a foolproof program so please use an antivirus protector for your device(s) that can locate and detect cybercrime activities.


Xem các gói cước Phản hồi lại đánh giá này

Bạn biết không? Chúng tôi ghi nhận tất cả đánh giá của người dùng dù tốt hay xấu. Các công ty dịch vụ không thể trả tiền cho các chiến dịch PR sai sự thất cho chúng tôi.

  Vô danh
  •  5
  Good VPN

  I love X VPN because it lets me play games at my school. My school blocks games through the school wifi. X VPN is awesome!!! I can play games with my friends using the school wifi with out any blockage.


  Xem các gói cước Phản hồi lại đánh giá này
   JUAN CARLOS RODRIGUEZ MELESIO
   •  5
   Excellent application of the best this year.

   Good day your application is very valuable and for that I would like to thank your creation and contribution to the current generation. Congratulations and continue with this success in the future. Atte. Juan Carlos Rodriguez


   Xem các gói cước Phản hồi lại đánh giá này
   Kiểm tra 3 VPN thay thế hàng đầu
   Bài viết này có hữu ích không? 0 0
   Rất tiếc về điều này!
   (Tối thiểu 10 ký tự.)
   Đợi đã! Nord hiện đang sale 70% các gói cước VPN của họ