Danh sách được quảng bá trên website này là từ các công ty mà trang web này nhận tiền hoa hồng từ họ. Đọc Công bố Quảng cáo để biết thêm thông tin
Tiết lộ:
Các đánh giá chuyên môn

vpnMentor có chứa các bài đánh giá được viết bởi những người đánh giá cộng đồng của chúng tôi cũng như dựa trên sự kiểm tra độc lập và chuyên nghiệp về các sản phẩm/dịch vụ của những người đánh giá.

Quyền sở hữu

vpnMentor thuộc sở hữu của Kape Technologies PLC, công ty sở hữu các sản phẩm sau: ExpressVPN, CyberGhost, ZenMate, Private Internet Access và Intego, chúng có thể được đánh giá trên website này.

Hoa hồng liên kết Quảng cáo

vpnMentor có các bài đánh giá được viết bởi các chuyên gia của chúng tôi và tuân theo các tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt, bao gồm cả các tiêu chuẩn đạo đức, mà chúng tôi đã áp dụng. Những tiêu chuẩn như vậy yêu cầu mỗi bài đánh giá sẽ dựa trên các cuộc kiểm tra độc lập, trung thực và chuyên nghiệp của người đánh giá. Tuy nhiên, chúng tôi có thể kiếm được hoa hồng khi người dùng hoàn thành một hành động sử dụng các liên kết của chúng tôi, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến bài đánh giá mặc dù có thể ảnh hưởng đến xếp hạng. Xếp hạng được xác định trên cơ sở sự hài lòng của khách hàng về những lần bán hàng trước và khoản bồi hoàn đã nhận được.

Nguyên tắc đánh giá

Các bài đánh giá đăng tải trên vpnMentor được viết bởi các chuyên gia kiểm tra sản phẩm theo các tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt của chúng tôi. Các tiêu chuẩn này đảm bảo mỗi bài đánh giá đều dựa trên sự đánh giá độc lập, chuyên nghiệp và trung thực của người đánh giá, đồng thời xem xét các tính năng và chất lượng cùng giá trị thương mại của sản phẩm đối với người dùng. Bảng xếp hạng chúng tôi đăng tải có thể xét đến yếu tố hoa hồng liên kết chúng tôi nhận được trên các giao dịch mua hàng thông qua những liên kết trên trang web của chúng tôi.

Phiếu giảm giá hợp lệ

Phiếu giảm giá đã hết hạn

Đã được kiểm chứng

Nhận ưu đãi đặc biệt 86% này tại ZenMate VPN!

Và nhận được 3 tháng sử dụng hoàn toàn miễn phí!

3435 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Gs
Đã được kiểm chứng

Zenmate VPN hiện chỉ còn $1.51/tháng!

Nhận giảm giá lớn ngay từ Zenmate VPN!

1991 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 01
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 59% khi mua ZenMate VPN ngay hôm nay!

Ngoài ra, bạn còn tận hưởng bảo đảm hoàn tiền trong 30 ngày!

1696 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã EU
Đã được kiểm chứng

Nhận ưu đãi đặc biệt 80% này tại ZenMate VPN!

Và nhận được 3 tháng sử dụng hoàn toàn miễn phí!

2916 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 8Q
Đã được kiểm chứng

Zenmate VPN hiện chỉ còn $2.22/tháng!

Nhận giảm giá lớn ngay từ Zenmate VPN!

1920 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã BX
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 51% khi mua ZenMate VPN ngay hôm nay!

Ngoài ra, bạn còn tận hưởng bảo đảm hoàn tiền trong 30 ngày!

1659 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã st
Đã được kiểm chứng

Nhận ưu đãi đặc biệt 85% này tại ZenMate VPN!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

2706 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã aR
Đã được kiểm chứng

Zenmate VPN hiện chỉ còn $1.64/tháng!

Nhận giảm giá lớn ngay từ Zenmate VPN!

1860 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã WC
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 86% khi mua ZenMate VPN với ưu đãi dịp lễ này!

Và nhận được 3 tháng sử dụng hoàn toàn miễn phí!

2680 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã k6
Đã được kiểm chứng

Zenmate VPN hiện chỉ còn $1.51/tháng!

Nhận giảm giá lớn ngay từ Zenmate VPN!

1853 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã gj
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 85% cho ZenMate VPN hôm nay!

Tiết kiệm hơn với ưu đãi có hạn này!

2533 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 6i
Đã được kiểm chứng

Zenmate VPN hiện chỉ còn $1.64/tháng!

Nhận giảm giá lớn ngay từ Zenmate VPN!

1810 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã nh
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 59% khi mua ZenMate VPN ngay hôm nay!

Ngoài ra, bạn còn tận hưởng bảo đảm hoàn tiền trong 30 ngày!

1617 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã QH
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 80% cho ZenMate VPN hôm nay!

Tiết kiệm hơn với ưu đãi có hạn này!

2432 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Qq
Đã được kiểm chứng

Zenmate VPN hiện chỉ còn $2.22/tháng!

Nhận giảm giá lớn ngay từ Zenmate VPN!

1769 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã IY
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 51% khi mua ZenMate VPN ngay hôm nay!

Ngoài ra, bạn còn tận hưởng bảo đảm hoàn tiền trong 30 ngày!

1564 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã TK
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 85% cho ZenMate VPN hôm nay!

Tiết kiệm hơn với ưu đãi có hạn này!

2400 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã pd
Đã được kiểm chứng

Zenmate VPN hiện chỉ còn $1.64/tháng!

Ngoài ra, bạn còn tận hưởng bảo đảm hoàn tiền trong 30 ngày!

1750 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã nq
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 59% khi mua ZenMate VPN ngay hôm nay!

Nhận giảm giá lớn ngay từ Zenmate VPN!

1547 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã od
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 80% cho ZenMate VPN hôm nay!

Tiết kiệm hơn với ưu đãi có hạn này!

2358 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã on
Đã được kiểm chứng

Zenmate VPN hiện chỉ còn $2.22/tháng!

Ngoài ra, bạn còn tận hưởng bảo đảm hoàn tiền trong 30 ngày!

1735 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã M6
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 51% khi mua ZenMate VPN ngay hôm nay!

Nhận giảm giá lớn ngay từ Zenmate VPN!

1530 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 9x
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 85% cho ZenMate VPN hôm nay!

Tiết kiệm hơn với ưu đãi có hạn này!

2275 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã DF
Đã được kiểm chứng

Zenmate VPN hiện chỉ còn $1.64/tháng!

Ngoài ra, bạn còn tận hưởng bảo đảm hoàn tiền trong 30 ngày!

1713 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã re
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 59% khi mua ZenMate VPN ngay hôm nay!

Nhận giảm giá lớn ngay từ Zenmate VPN!

1517 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã A8
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 80% cho ZenMate VPN hôm nay!

Tiết kiệm hơn với ưu đãi có hạn này!

2244 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã rA
Đã được kiểm chứng

Zenmate VPN hiện chỉ còn $2.22/tháng!

Ngoài ra, bạn còn tận hưởng bảo đảm hoàn tiền trong 30 ngày!

1691 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã el
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 51% khi mua ZenMate VPN ngay hôm nay!

Nhận giảm giá lớn ngay từ Zenmate VPN!

1510 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã iJ
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 85% cho ZenMate VPN hôm nay!

Tiết kiệm hơn với ưu đãi có hạn này!

2179 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Wq
Đã được kiểm chứng

Zenmate VPN hiện chỉ còn $1.64/tháng!

Ngoài ra, bạn còn tận hưởng bảo đảm hoàn tiền trong 30 ngày!

1675 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã MP
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 59% khi mua ZenMate VPN ngay hôm nay!

Nhận giảm giá lớn ngay từ Zenmate VPN!

1503 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã g0
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 80% trên gói Zenmate VPN của bạn ngay hôm nay!

Gói 18 tháng chỉ với $ 2,22 / tháng + 6 tháng miễn phí!

1884 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã H1
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 84% trên gói Zenmate VPN của bạn ngay hôm nay!

Có được gói 3 năm của Zenmate VPN chỉ với $ 1,64 / tháng!

1737 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 2N
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 82% trên gói Zenmate VPN của bạn ngay hôm nay!

Nhận thêm mã Giảm Giá 82% Toàn Website từ Zenmate VPN này.

1241 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã IU
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 63% trên gói Zenmate VPN của bạn ngay hôm nay!

Nhận thêm mã Giảm Giá 63% Toàn Website từ Zenmate VPN này.

996 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Ng
Đã được kiểm chứng

Đừng bỏ lỡ cơ hội được giảm 69% dịch vụ Zenmate VPN với mã phiếu giảm giá này.

Nhận thêm mã Giảm Giá 69% Toàn Website từ Zenmate VPN này.

1844 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 18
Đã được kiểm chứng

Giảm tới 56% liên kết trên toàn site Zenmate VPN.

Nhận thêm mã Giảm Giá 56% Toàn Website từ Zenmate VPN này.

777 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 9Q
Đã được kiểm chứng

Zenmate VPN - Giảm 70%

Nhận thêm mã Giảm Giá 70% Toàn Website từ Zenmate VPN này.

876 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 18
Đã được kiểm chứng

Zenmate VPN - World Cup Giảm 58%

Nhận thêm mã Giảm Giá 58% Toàn Website từ Zenmate VPN này.

599 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã jZ
Đã được kiểm chứng

Zenmate VPN - Giảm 79%

Nhận thêm mã Giảm Giá 79% Toàn Website từ Zenmate VPN này.

2664 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 9f
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 80% cho ZenMate VPN hôm nay!

Và nhận được 6 tháng sử dụng hoàn toàn miễn phí!

2161 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã d6
Đã được kiểm chứng

ZenMate VPN hiện chỉ còn €2.22/tháng!

Tiết kiệm lớn cho đăng ký của bạn với ưu đãi có hạn này!

1682 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã jk
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 51% khi mua ZenMate VPN ngay hôm nay!

Tận dụng mức giá thấp ngay hôm nay!

1500 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã m4

Zenmate là một plugin được phát triển bởi công ty ZenGuard (một công ty mới khởi nghiệp năm 2014) có trụ sở tại Berlin, Đức. Đây là dịch vụ VPN dành cho trình duyệt web và các thiết bị di động. Plugin này hoạt động được trên các trình duyệt Google Chrome, Firefox, và Opera. Ngoài ra, nó còn tương thích với máy Mac OS X,...

Thống kê phiếu giảm giá Zenmate VPN

💼 Tổng số ưu đãi 3
💰 Chiết khấu tốt nhất 82%
💲 Giá tốt nhất $1.99
✅ Phiếu giảm giá đã xác minh 3
📅 Cập nhật lần cuối 18.03.2023
👥 Người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá Zenmate VPN 7577

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để tôi sử dụng/kích hoạt Zenmate VPN mã phiếu giảm giá?

Có hai cách để kích hoạt một phiếu giảm giá, tùy thuộc vào loại phiếu. Bước đầu tiên là chọn một VPN đáng tin cậy theo nhu cầu của bạn.

Sau đó, nhấp vào “Hiển thị mã” và làm theo hướng dẫn để mua gói đăng ký Zenmate VPN của bạn — mã sẽ được tự động áp dụng khi thanh toán.

Tôi có thể sử dụng phiếu giảm giá Zenmate VPN cho một thuê bao hiện có không?

Nói chung là không. Bạn chỉ có thể sử dụng phiếu giảm giá của Zenmate VPN khi đăng ký lần đầu tiên. Tuy nhiên, bạn có thể chọn gói đăng ký dài nhất và sử dụng chiết khấu để tiết kiệm một ít tiền theo cách đó.

Tôi có thể sử dụng nhiều phiếu giảm giá Zenmate VPN để tiết kiệm thêm cho thuê bao VPN của mình không?

Trong hầu hết trường hợp, bạn chỉ được phép áp dụng một mã khuyến mại khi thanh toán. Điều này đồng nghĩa bạn chỉ có thể sử dụng một trong những phiếu giảm giá này để nhận được mức giá thấp hơn nhiều cho Zenmate VPN. Để tiết kiệm hơn cho thuê bao VPN của mình, bạn có thể chọn một gói dài hạn hơn. Những gói này thường được hưởng chiết khấu cao nhất.

Bao lâu thì Zenmate VPN sẽ đưa ra các ưu đãi và chiết khấu mới?

Zenmate VPN cung cấp các ưu đãi và chiết khấu mới vào một vài thời điểm trong năm, đặc biệt là vào những mùa lễ và các đợt giảm giá đặc biệt như Black Friday/Cyber Monday. Bạn có thể đánh dấu trang phiếu giảm giá Zenmate VPN này nhằm kiểm tra lại để biết các chiết khấu mới, hoặc tìm các ưu đãi VPN còn hiệu lực trên trang này.