Tiết lộ:
Các đánh giá chuyên môn

vpnMentor có chứa các bài đánh giá được viết bởi những người đánh giá cộng đồng của chúng tôi cũng như dựa trên sự kiểm tra độc lập và chuyên nghiệp về các sản phẩm/dịch vụ của những người đánh giá.

• Quyền sở hữu

vpnMentor thuộc sở hữu của Kape Technologies PLC, công ty sở hữu các sản phẩm sau: ExpressVPN, CyberGhost, ZenMate, Private Internet Access và Intego, chúng có thể được đánh giá trên website này.

• Hoa hồng liên kết

vpnMentor có các bài đánh giá được viết bởi các chuyên gia của chúng tôi và tuân theo các tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt, bao gồm cả các tiêu chuẩn đạo đức, mà chúng tôi đã áp dụng. Những tiêu chuẩn như vậy yêu cầu mỗi bài đánh giá sẽ dựa trên các cuộc kiểm tra độc lập, trung thực và chuyên nghiệp của người đánh giá. Tuy nhiên, chúng tôi có thể kiếm được hoa hồng khi người dùng hoàn thành một hành động sử dụng các liên kết của chúng tôi, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến bài đánh giá mặc dù có thể ảnh hưởng đến xếp hạng. Xếp hạng được xác định trên cơ sở sự hài lòng của khách hàng về những lần bán hàng trước và khoản bồi hoàn đã nhận được.

• Nguyên tắc đánh giá

Các bài đánh giá đăng tải trên vpnMentor được viết bởi các chuyên gia kiểm tra sản phẩm theo các tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt của chúng tôi. Các tiêu chuẩn này đảm bảo mỗi bài đánh giá đều dựa trên sự đánh giá độc lập, chuyên nghiệp và trung thực của người đánh giá, đồng thời xem xét các tính năng và chất lượng cùng giá trị thương mại của sản phẩm đối với người dùng. Bảng xếp hạng chúng tôi đăng tải có thể xét đến yếu tố hoa hồng liên kết chúng tôi nhận được trên các giao dịch mua hàng thông qua những liên kết trên trang web của chúng tôi.

Phiếu giảm giá hợp lệ

Phiếu giảm giá đã hết hạn

Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 44% khi mua VyprVPN ngay hôm nay!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

11692 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã i4
Đã được kiểm chứng

VyprVPN hiện chỉ còn $8.33/tháng!

Tiết kiệm nhiều hơn cho đăng ký của bạn với ưu đãi có hạn này!

8539 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã R3
Đã được kiểm chứng

Tải VyprVPN chỉ với $15.00/tháng!

Ngoài ra, bạn còn tận hưởng bảo đảm hoàn tiền trong 30 ngày!

8078 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã eM
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 50% với gói VyprVPN của bạn ngay hôm nay!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

9536 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã lx
Đã được kiểm chứng

VyprVPN hiện chỉ còn $5.00/tháng!

Tiết kiệm nhiều hơn cho đăng ký của bạn với ưu đãi có hạn này!

8144 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã bO
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 25% khi mua VyprVPN ngay!

Ngoài ra, bạn còn tận hưởng bảo đảm hoàn tiền trong 30 ngày!

7920 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã is
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 86% với gói VyprVPN của bạn ngay hôm nay!

Và nhận được 12 tháng sử dụng hoàn toàn miễn phí!

9449 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 5S
Đã được kiểm chứng

VyprVPN hiện chỉ còn $1.81/tháng!

Tiết kiệm nhiều hơn cho đăng ký của bạn với ưu đãi có hạn này!

8112 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã ql
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 87% với gói VyprVPN của bạn ngay hôm nay!

Và nhận được 12 tháng sử dụng hoàn toàn miễn phí!

8734 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã mU
Đã được kiểm chứng

Tải VyprVPN ngay chỉ với $1.67/tháng!

Tiết kiệm nhiều hơn cho đăng ký của bạn với ưu đãi có hạn này!

7899 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã np
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 81% khi mua VyprVPN ngay!

Ngoài ra, bạn còn tận hưởng bảo đảm hoàn tiền trong 30 ngày!

7900 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã gp
Đã được kiểm chứng

Tải VyprVPN ngay chỉ với $1.67/tháng!

Và nhận được 12 tháng sử dụng hoàn toàn miễn phí!

7597 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 21
Đã được kiểm chứng

Tải VyprVPN ngay chỉ với $2.50/tháng!

Tiết kiệm nhiều hơn cho đăng ký của bạn với ưu đãi có hạn này!

7553 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 21
Đã được kiểm chứng

VyprVPN hiện chỉ còn $6.48/tháng!

Ngoài ra, bạn còn tận hưởng bảo đảm hoàn tiền trong 30 ngày!

7523 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 21
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 87% với gói VyprVPN của bạn ngay hôm nay!

Và nhận được 12 tháng sử dụng hoàn toàn miễn phí!

7585 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã mB
Đã được kiểm chứng

Tải VyprVPN ngay chỉ với $1.67/tháng!

Tận dụng mức giá thấp ngay hôm nay!

5690 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Uk
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 81% khi mua VyprVPN ngay!

Ngoài ra, bạn còn tận hưởng bảo đảm hoàn tiền trong 30 ngày!

5152 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã IS
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 71% khi mua VyprVPN ngay!

Ngoài ra, bạn còn tận hưởng bảo đảm hoàn tiền trong 30 ngày!

4753 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Ca
Đã được kiểm chứng

Nhận ưu đãi đặc biệt 87% này tại VyprVPN!

Thanh toán ít hơn cho gói VyprVPN của bạn ngay hôm nay!

4940 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Yz
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 71% khi mua VyprVPN ngay!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

4567 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã lK
Đã được kiểm chứng

Nhận ưu đãi đặc biệt 80% này tại VyprVPN!

Thanh toán ít hơn cho gói VyprVPN của bạn ngay hôm nay!

4603 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 9J
Đã được kiểm chứng

Tải VyprVPN ngay chỉ với $87/tháng!

Tiết kiệm 87% từ gói 2 năm của VyprVPN + 12 tháng miễn phí!

1002 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 8N
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm tới 81% cho VyprVPN!

Có được gói 2 năm của Vypr VPN chỉ với $ 2.50 / tháng!

4929 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã mD
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm tới 71% cho VyprVPN!

Mua gói 1 năm với giá $3.75/tháng.

4853 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã xR
Đã được kiểm chứng

Mã phiếu giảm giá Holiday season tuyệt vời – tiết kiệm 81% trên các gói của VyprVPN trong thời gian có hạn!

Có được gói 2 năm của Vypr VPN chỉ với $ 2,50 / tháng!

4173 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã xn
Đã được kiểm chứng

Mã phiếu giảm giá Black Friday/Cyber Monday tuyệt vời – tiết kiệm 80% trên các gói của VyprVPN trong thời gian có hạn!

Có được gói 2 năm của Vypr VPN chỉ với $ 2,50 / tháng!

3820 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Wh
Đã được kiểm chứng

Mã phiếu giảm giá Black Friday/Cyber Monday tuyệt vời – tiết kiệm 71% trên các gói của VyprVPN trong thời gian có hạn!

Có được gói năm của Vypr VPN chỉ với $3.75 / tháng!

3268 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã wt
Đã được kiểm chứng

Tải VyprVPN chỉ với $2.50/tháng!

Tiết kiệm hơn với ưu đãi có hạn này!

4731 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã fa
Đã được kiểm chứng

Dùng thử VyprVPN mà không lo gặp rủi ro trong 30 ngày!

Nhận hoàn tiền đầy đủ nếu bạn không hài lòng!

4553 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã qp
Đã được kiểm chứng

Tải VyprVPN chỉ với $3.75/tháng!

Tiết kiệm lớn cho đăng ký của bạn với ưu đãi có hạn này!

4514 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 7c

Thử nghiệm của chúng tôi đã cho thấy VyprVPN là một phần mềm đơn giản và thú vị. Tất cả mọi thứ hoạt động một cách hoàn hảo và rất dễ học cách sử dụng, ngay cả đối với người mới dùng phần mềm VPN.
VyprVPN có một ưu điểm nổi bật so với các đối thủ. Một công nghệ gọi là Chameleon được thiết k...

Thống kê phiếu giảm giá VyprVPN

Tổng số ưu đãi
3
Chiết khấu tốt nhất
50%
Giá tốt nhất
$10.00
Phiếu giảm giá đã xác minh
3
Cập nhật lần cuối
30.11.2022
Người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá VyprVPN
28782

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để tôi sử dụng/kích hoạt VyprVPN mã phiếu giảm giá?

Có hai cách để kích hoạt một phiếu giảm giá, tùy thuộc vào loại phiếu. Bước đầu tiên là chọn một VPN đáng tin cậy theo nhu cầu của bạn.

Sau đó, nhấp vào “Hiển thị mã” và làm theo hướng dẫn để mua gói đăng ký VyprVPN của bạn — mã sẽ được tự động áp dụng khi thanh toán.

Tôi có thể sử dụng phiếu giảm giá VyprVPN cho một thuê bao hiện có không?

Nói chung là không. Bạn chỉ có thể sử dụng phiếu giảm giá của VyprVPN khi đăng ký lần đầu tiên. Tuy nhiên, bạn có thể chọn gói đăng ký dài nhất và sử dụng chiết khấu để tiết kiệm một ít tiền theo cách đó.

Tôi có thể sử dụng nhiều phiếu giảm giá VyprVPN để tiết kiệm thêm cho thuê bao VPN của mình không?

Trong hầu hết trường hợp, bạn chỉ được phép áp dụng một mã khuyến mại khi thanh toán. Điều này đồng nghĩa bạn chỉ có thể sử dụng một trong những phiếu giảm giá này để nhận được mức giá thấp hơn nhiều cho VyprVPN. Để tiết kiệm hơn cho thuê bao VPN của mình, bạn có thể chọn một gói dài hạn hơn. Những gói này thường được hưởng chiết khấu cao nhất.

Bao lâu thì VyprVPN sẽ đưa ra các ưu đãi và chiết khấu mới?

VyprVPN cung cấp các ưu đãi và chiết khấu mới vào một vài thời điểm trong năm, đặc biệt là vào những mùa lễ và các đợt giảm giá đặc biệt như Black Friday/Cyber Monday. Bạn có thể đánh dấu trang phiếu giảm giá VyprVPN này nhằm kiểm tra lại để biết các chiết khấu mới, hoặc tìm các ưu đãi VPN còn hiệu lực trên trang này.