Danh sách được quảng bá trên website này là từ các công ty mà trang web này nhận tiền hoa hồng từ họ. Đọc Công bố Quảng cáo để biết thêm thông tin
Tiết lộ:
Các đánh giá chuyên môn

vpnMentor có chứa các bài đánh giá được viết bởi những người đánh giá cộng đồng của chúng tôi cũng như dựa trên sự kiểm tra độc lập và chuyên nghiệp về các sản phẩm/dịch vụ của những người đánh giá.

Quyền sở hữu

vpnMentor thuộc sở hữu của Kape Technologies PLC, công ty sở hữu các sản phẩm sau: ExpressVPN, CyberGhost, ZenMate, Private Internet Access và Intego, chúng có thể được đánh giá trên website này.

Hoa hồng liên kết Quảng cáo

vpnMentor có các bài đánh giá được viết bởi các chuyên gia của chúng tôi và tuân theo các tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt, bao gồm cả các tiêu chuẩn đạo đức, mà chúng tôi đã áp dụng. Những tiêu chuẩn như vậy yêu cầu mỗi bài đánh giá sẽ dựa trên các cuộc kiểm tra độc lập, trung thực và chuyên nghiệp của người đánh giá. Tuy nhiên, chúng tôi có thể kiếm được hoa hồng khi người dùng hoàn thành một hành động sử dụng các liên kết của chúng tôi, nhưng điều này sẽ không ảnh hưởng đến bài đánh giá mặc dù có thể ảnh hưởng đến xếp hạng. Xếp hạng được xác định trên cơ sở sự hài lòng của khách hàng về những lần bán hàng trước và khoản bồi hoàn đã nhận được.

Nguyên tắc đánh giá

Các bài đánh giá đăng tải trên vpnMentor được viết bởi các chuyên gia kiểm tra sản phẩm theo các tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt của chúng tôi. Các tiêu chuẩn này đảm bảo mỗi bài đánh giá đều dựa trên sự đánh giá độc lập, chuyên nghiệp và trung thực của người đánh giá, đồng thời xem xét các tính năng và chất lượng cùng giá trị thương mại của sản phẩm đối với người dùng. Bảng xếp hạng chúng tôi đăng tải có thể xét đến yếu tố hoa hồng liên kết chúng tôi nhận được trên các giao dịch mua hàng thông qua những liên kết trên trang web của chúng tôi.

Phiếu giảm giá hợp lệ

Phiếu giảm giá đã hết hạn

Đã được kiểm chứng

Ưu đãi Black Friday đặc biệt — Tiết kiệm 82% ngay hôm nay!

Và nhận được 3 tháng sử dụng hoàn toàn miễn phí!

5498 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã pT
Đã được kiểm chứng

PureVPN hiện chỉ còn $1.95/tháng!

Tiết kiệm hơn với ưu đãi có hạn này!

2985 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 0d
Đã được kiểm chứng

Nhận ưu đãi đặc biệt 82% này tại PureVPN!

Hãy tận dụng ưu đãi này khi còn hiệu lực!

5457 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã ob
Đã được kiểm chứng

PureVPN hiện chỉ còn $1.99/tháng!

Tiết kiệm hơn với ưu đãi có hạn này!

2971 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 45
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 73% khi mua PureVPN ngay!

Nhận hoàn tiền đầy đủ nếu bạn không hài lòng!

2478 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã LF
Đã được kiểm chứng

Nhận ưu đãi đặc biệt 86% này tại PureVPN!

Hãy tận dụng ưu đãi này khi còn hiệu lực!

5086 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã qs
Đã được kiểm chứng

PureVPN hiện chỉ còn $1.50/tháng!

Tiết kiệm hơn với ưu đãi có hạn này!

2879 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã cF
Đã được kiểm chứng

Nhận ưu đãi đặc biệt 82% này tại PureVPN!

Hãy tận dụng ưu đãi này khi còn hiệu lực!

5066 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã IM
Đã được kiểm chứng

PureVPN hiện chỉ còn $1.99/tháng!

Tiết kiệm hơn với ưu đãi có hạn này!

2862 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Mm
Đã được kiểm chứng

Nhận ưu đãi đặc biệt 81% này tại PureVPN!

Hãy tận dụng ưu đãi này khi còn hiệu lực!

4809 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã hs
Đã được kiểm chứng

PureVPN hiện chỉ còn $2.05/tháng!

Tiết kiệm hơn với ưu đãi có hạn này!

2779 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 9V
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 73% khi mua PureVPN ngay!

Nhận hoàn tiền đầy đủ nếu bạn không hài lòng!

2439 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Cw
Đã được kiểm chứng

Nhận ưu đãi đặc biệt 88% này tại PureVPN!

Hãy tận dụng ưu đãi này khi còn hiệu lực!

4793 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã cc
Đã được kiểm chứng

PureVPN hiện chỉ còn $1.33/tháng!

Tiết kiệm hơn với ưu đãi có hạn này!

2773 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã tI
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 82% khi mua PureVPN ngay!

Nhận hoàn tiền đầy đủ nếu bạn không hài lòng!

2383 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 1M
Đã được kiểm chứng

Nhận ưu đãi đặc biệt 86% này tại PureVPN!

Hãy tận dụng ưu đãi này khi còn hiệu lực!

4683 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã QL
Đã được kiểm chứng

PureVPN hiện chỉ còn $1.49/tháng!

Tiết kiệm hơn với ưu đãi có hạn này!

2721 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã wY
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 81% khi mua PureVPN ngay!

Nhận hoàn tiền đầy đủ nếu bạn không hài lòng!

2363 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã yi
Đã được kiểm chứng

Nhận ưu đãi đặc biệt 73% này tại PureVPN!

Hãy tận dụng ưu đãi này khi còn hiệu lực!

4647 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã dL
Đã được kiểm chứng

PureVPN hiện chỉ còn $2.91/tháng!

Tiết kiệm hơn với ưu đãi có hạn này!

2696 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 1E
Đã được kiểm chứng

PureVPN hiện chỉ còn $2.91/tháng!

Tiết kiệm hơn với ưu đãi có hạn này!

2632 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Jo
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 62% khi mua PureVPN ngay!

Nhận hoàn tiền đầy đủ nếu bạn không hài lòng!

2321 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 4a
Đã được kiểm chứng

Nhận ưu đãi đặc biệt 74% này tại PureVPN!

Hãy tận dụng ưu đãi này khi còn hiệu lực!

4377 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã p5
Đã được kiểm chứng

PureVPN hiện chỉ còn $2.88/tháng!

Tiết kiệm hơn với ưu đãi có hạn này!

2624 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã iS
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 63% khi mua PureVPN ngay!

Nhận hoàn tiền đầy đủ nếu bạn không hài lòng!

2308 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Sv
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 66% khi mua PureVPN ngay!

Nhận hoàn tiền đầy đủ nếu bạn không hài lòng!

2357 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 07
Đã được kiểm chứng

Nhận ưu đãi đặc biệt 70% này tại PureVPN!

Hãy tận dụng ưu đãi này khi còn hiệu lực!

4329 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã JN
Đã được kiểm chứng

PureVPN hiện chỉ còn $0.99/tháng!

Tiết kiệm hơn với ưu đãi có hạn này!

2613 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã a0
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 47% khi mua PureVPN ngay!

Nhận hoàn tiền đầy đủ nếu bạn không hài lòng!

2296 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã iB
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 77% khi mua PureVPN ngay!

Hãy tận dụng ưu đãi này khi còn hiệu lực!

4246 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Gx
Đã được kiểm chứng

Nhận ưu đãi đặc biệt 73% này tại PureVPN!

Nhận thêm mã Giảm Giá 73% Toàn Website từ PureVPN này.

2274 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã GC
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 85% khi mua PureVPN ngay!

Hãy tận dụng ưu đãi này khi còn hiệu lực!

4238 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Dh
Đã được kiểm chứng

PureVPN hiện chỉ còn $1.65/tháng!

Tiết kiệm hơn với ưu đãi có hạn này!

2562 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Cn
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 85% cho PureVPN trong ngày Black Friday/Cyber Monday!

Nhận hoàn tiền đầy đủ nếu bạn không hài lòng!

2275 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 83
Đã được kiểm chứng

Giảm đến 47% cho PureVPN!

Mua gói 1 năm với giá $5.83/tháng.

2908 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã En
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 70% trên gói PureVPN của bạn ngay hôm nay!

Có được gói 2 năm của Pure VPN chỉ với $ 3.33 / tháng!

3030 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã H9
Đã được kiểm chứng

Mã phiếu giảm giá Black Friday tuyệt vời – tiết kiệm 88% trên các gói của Pure VPN trong thời gian có hạn!

Có được gói 3 năm của Pure VPN chỉ với $ 1,92 / tháng!

2150 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã x2
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 70% trên gói PureVPN của bạn ngay hôm nay!

Có được gói 2 năm của Pure VPN chỉ với $ 3.33 / tháng!

1611 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã QV
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 70% trên gói PureVPN của bạn ngay hôm nay!

Nhận thêm mã Giảm Giá 70% Toàn Website từ PureVPN này.

1473 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã ck
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 82% trên gói PureVPN của bạn ngay hôm nay!

Nhận thêm mã Giảm Giá 82% Toàn Website từ PureVPN này.

978 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã ar
Đã được kiểm chứng

PureVPN - Giảm 88$

Nhận thêm mã Giảm Giá 88% Toàn Website từ PureVPN này.

900 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã fU
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 76% trên gói PureVPN của bạn ngay hôm nay!

Nhận thêm mã Giảm Giá 76% Toàn Website từ PureVPN này.

965 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã SZ
Đã được kiểm chứng

PureVPN - Giảm 88$

Nhận thêm mã Giảm Giá 88% Toàn Website từ PureVPN này.

1788 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã eC

Dịch vụ proxy tốt phải dễ dùng, đáng tin cậy và bảo mật. PureVPN là một trong ít các dịch vụ proxy hội đủ các đặc tính này không những vậy mà còn được tích hợp các tính năng cao cấp khác.

PureVPN sở hữu 6.500 máy chủ ngụ tại 78 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới cùng với đó số lượng địa chỉ IP lên t...

Thống kê phiếu giảm giá PureVPN

Tổng số ưu đãi
3
Chiết khấu tốt nhất
87%
Giá tốt nhất
$1.41
Phiếu giảm giá đã xác minh
3
Cập nhật lần cuối
05.02.2023
Người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá PureVPN
11213

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để tôi sử dụng/kích hoạt PureVPN mã phiếu giảm giá?

Có hai cách để kích hoạt một phiếu giảm giá, tùy thuộc vào loại phiếu. Bước đầu tiên là chọn một VPN đáng tin cậy theo nhu cầu của bạn.

Sau đó, nhấp vào “Hiển thị mã” và làm theo hướng dẫn để mua gói đăng ký PureVPN của bạn — mã sẽ được tự động áp dụng khi thanh toán.

Tôi có thể sử dụng phiếu giảm giá PureVPN cho một thuê bao hiện có không?

Nói chung là không. Bạn chỉ có thể sử dụng phiếu giảm giá của PureVPN khi đăng ký lần đầu tiên. Tuy nhiên, bạn có thể chọn gói đăng ký dài nhất và sử dụng chiết khấu để tiết kiệm một ít tiền theo cách đó.

Tôi có thể sử dụng nhiều phiếu giảm giá PureVPN để tiết kiệm thêm cho thuê bao VPN của mình không?

Trong hầu hết trường hợp, bạn chỉ được phép áp dụng một mã khuyến mại khi thanh toán. Điều này đồng nghĩa bạn chỉ có thể sử dụng một trong những phiếu giảm giá này để nhận được mức giá thấp hơn nhiều cho PureVPN. Để tiết kiệm hơn cho thuê bao VPN của mình, bạn có thể chọn một gói dài hạn hơn. Những gói này thường được hưởng chiết khấu cao nhất.

Bao lâu thì PureVPN sẽ đưa ra các ưu đãi và chiết khấu mới?

PureVPN cung cấp các ưu đãi và chiết khấu mới vào một vài thời điểm trong năm, đặc biệt là vào những mùa lễ và các đợt giảm giá đặc biệt như Black Friday/Cyber Monday. Bạn có thể đánh dấu trang phiếu giảm giá PureVPN này nhằm kiểm tra lại để biết các chiết khấu mới, hoặc tìm các ưu đãi VPN còn hiệu lực trên trang này.