Chúng tôi đánh giá các nhà cung cấp dựa trên thử nghiệm và nghiên cứu khắt khe nhưng cũng cân nhắc đến phản hồi của bạn và hoa hồng liên kết của chúng tôi với các nhà cung cấp. Một số nhà cung cấp thuộc sở hữu bởi công ty mẹ của chúng tôi.
Tìm hiểu thêm
vpnMentor được thành lập vào năm 2014 nhằm mục đích đánh giá các dịch vụ VPN và đưa tin về những chuyện liên quan đến quyền riêng tư. Hiện tại, đội ngũ gồm hàng trăm nhà nghiên cứu, tác giả và biên tập viên an ninh mạng của chúng tôi vẫn tiếp tục giúp các độc giả đấu tranh cho quyền tự do trực tuyến của họ bằng cách hợp tác với Kape Technologies PLC, công ty cũng sở hữu các sản phẩm sau: ExpressVPN, CyberGhost, ZenMate, Private Internet Access và Intego, những dịch vụ có thể được đánh giá trên website này. Các đánh giá được xuất bản trên vpnMentor được tin tưởng là chính xác tính đến thời điểm đăng tải của mỗi bài viết và được viết theo tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt của chúng tôi, trong đó ưu tiên kiểm tra tính chuyên nghiệp và trung thực của người đánh giá, tính toán đến năng lực kỹ thuật và chất lượng của sản phẩm cùng giá trị thương mại của nó đối với người dùng. Xếp hạng và đánh giá mà chúng tôi xuất bản cũng có thể cân nhắc đến quyền sở hữu chung được đề cập ở trên và hoa hồng liên kết mà chúng tôi kiếm được cho những đơn mua hàng thông qua các liên kết trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không đánh giá tất cả các nhà cung cấp VPN và thông tin được cho là chính xác tính đến thời điểm của mỗi bài viết.
Tiết lộ quảng cáo

vpnMentor được thành lập vào năm 2014 nhằm mục đích đánh giá các dịch vụ VPN và đưa tin về những chuyện liên quan đến quyền riêng tư. Hiện tại, đội ngũ gồm hàng trăm nhà nghiên cứu, tác giả và biên tập viên an ninh mạng của chúng tôi vẫn tiếp tục giúp các độc giả đấu tranh cho quyền tự do trực tuyến của họ bằng cách hợp tác với Kape Technologies PLC, công ty cũng sở hữu các sản phẩm sau: ExpressVPN, CyberGhost, ZenMate, Private Internet Access và Intego, những dịch vụ có thể được đánh giá trên website này. Các đánh giá được xuất bản trên vpnMentor được tin tưởng là chính xác tính đến thời điểm đăng tải của mỗi bài viết và được viết theo tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt của chúng tôi, trong đó ưu tiên kiểm tra tính chuyên nghiệp và trung thực của người đánh giá, tính toán đến năng lực kỹ thuật và chất lượng của sản phẩm cùng giá trị thương mại của nó đối với người dùng. Xếp hạng và đánh giá mà chúng tôi xuất bản cũng có thể cân nhắc đến quyền sở hữu chung được đề cập ở trên và hoa hồng liên kết mà chúng tôi kiếm được cho những đơn mua hàng thông qua các liên kết trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không đánh giá tất cả các nhà cung cấp VPN và thông tin được cho là chính xác tính đến thời điểm của mỗi bài viết.

Phiếu Giảm Giá & Ưu đãi cho Proton VPN, Tháng Bảy 2024

Phiếu giảm giá đã hết hạn

Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 50% cho Proton VPN hôm nay!

Hãy tận dụng ưu đãi này khi còn hiệu lực!

100593 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã CB
Đã được kiểm chứng

Proton VPN hiện chỉ còn $4.99/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

39682 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã fD
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 40% khi mua Proton VPN ngay!

Thanh toán ít hơn cho gói đăng ký của bạn!

31577 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã jN
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 60% cho Proton VPN hôm nay!

Hãy tận dụng ưu đãi này khi còn hiệu lực!

89312 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã ya
Đã được kiểm chứng

Proton VPN hiện chỉ còn $3.99/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

38097 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã rK
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 52% khi mua Proton VPN ngay!

Thanh toán ít hơn cho gói đăng ký của bạn!

30366 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã WI
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 50% cho Proton VPN hôm nay!

Hãy tận dụng ưu đãi này khi còn hiệu lực!

88505 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã cu
Đã được kiểm chứng

Proton VPN hiện chỉ còn $4.99/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

37917 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã q0
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 40% khi mua Proton VPN ngay!

Thanh toán ít hơn cho gói đăng ký của bạn!

30284 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã YN
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 57% cho Proton VPN hôm nay!

Hãy tận dụng ưu đãi này khi còn hiệu lực!

85762 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã wo
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 48% khi mua Proton VPN ngay!

Thanh toán ít hơn cho gói đăng ký của bạn!

29992 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã mQ
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 50% cho Proton VPN hôm nay!

Hãy tận dụng ưu đãi này khi còn hiệu lực!

82373 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Go
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 40% khi mua Proton VPN ngay!

Thanh toán ít hơn cho gói đăng ký của bạn!

29674 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã S5
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 33% khi mua Proton VPN ngay!

Thanh toán ít hơn cho gói đăng ký của bạn!

29302 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 6I
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 50% vào Black Friday/Cyber Monday + 6 tháng sử dụng miễn phí!

Hãy tận dụng ưu đãi này khi còn hiệu lực!

68536 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 09
Đã được kiểm chứng

Proton VPN hiện chỉ còn $3.99/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

34978 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 09
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 50% cho Proton VPN hôm nay!

Hãy tận dụng ưu đãi này khi còn hiệu lực!

67270 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã rk
Đã được kiểm chứng

Proton VPN hiện chỉ còn $4.99/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

34600 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã jn
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 40% khi mua Proton VPN ngay!

Thanh toán ít hơn cho gói đăng ký của bạn!

28405 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã iy
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 61% cho Proton VPN hôm nay!

Hãy tận dụng ưu đãi này khi còn hiệu lực!

67008 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã i7
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 53% khi mua Proton VPN ngay!

Thanh toán ít hơn cho gói đăng ký của bạn!

27788 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã jw
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 50% cho Proton VPN hôm nay!

Hãy tận dụng ưu đãi này khi còn hiệu lực!

66285 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Kq
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 40% khi mua Proton VPN ngay!

Thanh toán ít hơn cho gói đăng ký của bạn!

27689 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã eS
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 33% cho Proton VPN hôm nay!

Hãy tận dụng ưu đãi này khi còn hiệu lực!

52893 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã r3
Đã được kiểm chứng

Proton VPN hiện chỉ còn $3.29/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

32138 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Sg
Đã được kiểm chứng

Proton VPN hiện chỉ còn $6.63/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

31338 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Nm
Đã được kiểm chứng

Proton VPN hiện chỉ còn $3.29/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

31165 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã VR
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 20% khi mua Proton VPN ngay!

Thanh toán ít hơn cho gói đăng ký của bạn!

25858 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã yy
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 50% cho Proton VPN hôm nay!

Hãy tận dụng ưu đãi này khi còn hiệu lực!

45203 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã GI
Đã được kiểm chứng

Proton VPN hiện chỉ còn $4.99/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

29770 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 2q
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 40% khi mua Proton VPN ngay!

Thanh toán ít hơn cho gói đăng ký của bạn!

24719 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã SN
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 33% cho Proton VPN hôm nay!

Hãy tận dụng ưu đãi này khi còn hiệu lực!

42794 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã eh
Đã được kiểm chứng

Proton VPN hiện chỉ còn $3.29/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

29371 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã P6
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 20% khi mua Proton VPN ngay!

Thanh toán ít hơn cho gói đăng ký của bạn!

24296 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Lg
Đã được kiểm chứng

Proton VPN hiện chỉ còn $6.63/tháng!

Bao gồm đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày!

23855 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 5a
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 33% cho Proton VPN ngay hôm nay!

Thanh toán ít hơn cho gói đăng ký của bạn!

21839 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã z6
Đã được kiểm chứng

Mã phiếu giảm giá Black Friday tuyệt vời – tiết kiệm 50% trên các gói của Proton VPN trong thời gian có hạn!

Giảm tới 50% liên kết trên toàn site Proton VPN.

12338 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 69
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 20% trên gói Proton VPN của bạn ngay hôm nay!

Nhận thêm mã Giảm Giá 20% Toàn Website từ Proton VPN này.

23636 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã kq
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 25% trên gói Proton VPN của bạn ngay hôm nay!

Nhận thêm mã Giảm Giá 25% Toàn Website từ Proton VPN này.

7475 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã al
Đã được kiểm chứng

Đừng bỏ lỡ cơ hội được giảm 22% dịch vụ Proton VPN với mã phiếu giảm giá này.

Nhận thêm mã Giảm Giá 22% Toàn Website từ Proton VPN này.

3207 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã al
Đã được kiểm chứng

Đừng bỏ lỡ cơ hội được giảm 22% dịch vụ Proton VPN với mã phiếu giảm giá này.

Nhận thêm mã Giảm Giá 22% Toàn Website từ Proton VPN này.

2234 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã al
Đã được kiểm chứng

Proton VPN - Giảm 33%

Nhận thêm mã Giảm Giá 33% Toàn Website từ Proton VPN này.

316 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã ER
Điểm của chúng tôi: 4.6 (342 đánh giá của người dùng)

Chưa có đánh giá cho dịch vụ VPN này. Nếu bạn muốn chia sẻ trải nghiệm của chính mình với nhà cung cấp VPN này, vui lòng thêm đánh giá của bạn với tư cách là người dùng. Chúng tôi sẽ sớm cung cấp một bài đánh giá chi tiết của chuyên gia giống như chúng tôi làm với những VPN được xếp hạng hàng đầu như ExpressVPNCyberGhost. Bạn cũng có thể xem qua các VPN được xếp hạng hàng đầu của chúng tôi cho 2024.

Thống kê phiếu giảm giá Proton VPN

💼 Tổng số ưu đãi 3
💰 Chiết khấu tốt nhất 55%
💲 Giá tốt nhất $4.49
✅ Phiếu giảm giá đã xác minh 3
📅 Cập nhật lần cuối 20.07.2024

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để tôi sử dụng/kích hoạt Proton VPN mã phiếu giảm giá?

Có hai cách để kích hoạt một phiếu giảm giá, tùy thuộc vào loại phiếu. Bước đầu tiên là chọn một VPN đáng tin cậy theo nhu cầu của bạn.

Sau đó, nhấp vào “Hiển thị mã” và làm theo hướng dẫn để mua gói đăng ký Proton VPN của bạn — mã sẽ được tự động áp dụng khi thanh toán.

Tôi có thể sử dụng phiếu giảm giá Proton VPN cho một thuê bao hiện có không?

Nói chung là không. Bạn chỉ có thể sử dụng phiếu giảm giá của Proton VPN khi đăng ký lần đầu tiên. Tuy nhiên, bạn có thể chọn gói đăng ký dài nhất và sử dụng chiết khấu để tiết kiệm một ít tiền theo cách đó.

Tôi có thể sử dụng nhiều phiếu giảm giá Proton VPN để tiết kiệm thêm cho thuê bao VPN của mình không?

Trong hầu hết trường hợp, bạn chỉ được phép áp dụng một mã khuyến mại khi thanh toán. Điều này đồng nghĩa bạn chỉ có thể sử dụng một trong những phiếu giảm giá này để nhận được mức giá thấp hơn nhiều cho Proton VPN. Để tiết kiệm hơn cho thuê bao VPN của mình, bạn có thể chọn một gói dài hạn hơn. Những gói này thường được hưởng chiết khấu cao nhất.

Bao lâu thì Proton VPN sẽ đưa ra các ưu đãi và chiết khấu mới?

Proton VPN cung cấp các ưu đãi và chiết khấu mới vào một vài thời điểm trong năm, đặc biệt là vào những mùa lễ và các đợt giảm giá đặc biệt như Black Friday/Cyber Monday. Bạn có thể đánh dấu trang phiếu giảm giá Proton VPN này nhằm kiểm tra lại để biết các chiết khấu mới, hoặc tìm các ưu đãi VPN còn hiệu lực trên trang này.

Chúng tôi đánh giá các nhà cung cấp dựa trên thử nghiệm và nghiên cứu khắt khe nhưng cũng cân nhắc đến phản hồi của bạn và hoa hồng liên kết của chúng tôi với các nhà cung cấp. Một số nhà cung cấp thuộc sở hữu bởi công ty mẹ của chúng tôi.
Tìm hiểu thêm
vpnMentor được thành lập vào năm 2014 nhằm mục đích đánh giá các dịch vụ VPN và đưa tin về những chuyện liên quan đến quyền riêng tư. Hiện tại, đội ngũ gồm hàng trăm nhà nghiên cứu, tác giả và biên tập viên an ninh mạng của chúng tôi vẫn tiếp tục giúp các độc giả đấu tranh cho quyền tự do trực tuyến của họ bằng cách hợp tác với Kape Technologies PLC, công ty cũng sở hữu các sản phẩm sau: ExpressVPN, CyberGhost, ZenMate, Private Internet Access và Intego, những dịch vụ có thể được đánh giá trên website này. Các đánh giá được xuất bản trên vpnMentor được tin tưởng là chính xác tính đến thời điểm đăng tải của mỗi bài viết và được viết theo tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt của chúng tôi, trong đó ưu tiên kiểm tra tính chuyên nghiệp và trung thực của người đánh giá, tính toán đến năng lực kỹ thuật và chất lượng của sản phẩm cùng giá trị thương mại của nó đối với người dùng. Xếp hạng và đánh giá mà chúng tôi xuất bản cũng có thể cân nhắc đến quyền sở hữu chung được đề cập ở trên và hoa hồng liên kết mà chúng tôi kiếm được cho những đơn mua hàng thông qua các liên kết trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không đánh giá tất cả các nhà cung cấp VPN và thông tin được cho là chính xác tính đến thời điểm của mỗi bài viết.