Chúng tôi đánh giá các nhà cung cấp dựa trên thử nghiệm và nghiên cứu khắt khe nhưng cũng cân nhắc đến phản hồi của bạn và hoa hồng liên kết của chúng tôi với các nhà cung cấp. Một số nhà cung cấp thuộc sở hữu bởi công ty mẹ của chúng tôi.
Tìm hiểu thêm
VpnMentor được thành lập vào năm 2014 với tư cách là một trang web độc lập đánh giá các dịch vụ VPN và đưa tin về những câu chuyện liên quan đến quyền riêng tư. Ngày nay, đội ngũ của chúng tôi gồm hàng trăm nhà nghiên cứu an ninh mạng, chuyên viên viết bài và biên tập viên không ngừng giúp độc giả đấu tranh cho quyền tự do trực tuyến của họ, trong sự hợp tác với công ty TNHH đại chúng Kape Technologies, cũng là chủ sở hữu của các sản phẩm sau: ExpressVPN, CyberGhost và Private Internet Access, mà có thể được xếp hạng và đánh giá trên trang web này. Các bài đánh giá xuất bản trên vpnMentor được cho là chính xác tính đến ngày đăng bài viết, và được biên soạn theo các tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt của chúng tôi, ưu tiên kết quả xem xét độc lập, chuyên nghiệp và trung thực của chuyên viên đánh giá, tính đến khả năng kỹ thuật và chất lượng, cũng như giá trị thương mại của sản phẩm đối với người dùng. Các xếp hạng và đánh giá chúng tôi công bố cũng có thể xét đến việc đồng sở hữu nêu trên và hoa hồng tiếp thị liên kết chúng tôi nhận được từ giao dịch mua hàng thông qua các liên kết trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không đánh giá mọi nhà cung cấp VPN và thông tin được cho là chính xác tính đến ngày đăng bài viết.
Tiết lộ quảng cáo

VpnMentor được thành lập vào năm 2014 với tư cách là một trang web độc lập đánh giá các dịch vụ VPN và đưa tin về những câu chuyện liên quan đến quyền riêng tư. Ngày nay, đội ngũ của chúng tôi gồm hàng trăm nhà nghiên cứu an ninh mạng, chuyên viên viết bài và biên tập viên không ngừng giúp độc giả đấu tranh cho quyền tự do trực tuyến của họ, trong sự hợp tác với công ty TNHH đại chúng Kape Technologies, cũng là chủ sở hữu của các sản phẩm sau: ExpressVPN, CyberGhost và Private Internet Access, mà có thể được xếp hạng và đánh giá trên trang web này. Các bài đánh giá xuất bản trên vpnMentor được cho là chính xác tính đến ngày đăng bài viết, và được biên soạn theo các tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt của chúng tôi, ưu tiên kết quả xem xét độc lập, chuyên nghiệp và trung thực của chuyên viên đánh giá, tính đến khả năng kỹ thuật và chất lượng, cũng như giá trị thương mại của sản phẩm đối với người dùng. Các xếp hạng và đánh giá chúng tôi công bố cũng có thể xét đến việc đồng sở hữu nêu trên và hoa hồng tiếp thị liên kết chúng tôi nhận được từ giao dịch mua hàng thông qua các liên kết trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không đánh giá mọi nhà cung cấp VPN và thông tin được cho là chính xác tính đến ngày đăng bài viết.

Phiếu Giảm Giá & Ưu đãi cho Proton VPN, Tháng Hai 2024

Phiếu giảm giá đã hết hạn

Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 60% cho Proton VPN hôm nay!

Hãy tận dụng ưu đãi này khi còn hiệu lực!

89312 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 5V
Đã được kiểm chứng

Proton VPN hiện chỉ còn $3.99/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

38097 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã fe
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 52% khi mua Proton VPN ngay!

Thanh toán ít hơn cho gói đăng ký của bạn!

30366 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã gX
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 50% cho Proton VPN hôm nay!

Hãy tận dụng ưu đãi này khi còn hiệu lực!

88505 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã F5
Đã được kiểm chứng

Proton VPN hiện chỉ còn $4.99/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

37917 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã w0
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 40% khi mua Proton VPN ngay!

Thanh toán ít hơn cho gói đăng ký của bạn!

30284 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã hp
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 57% cho Proton VPN hôm nay!

Hãy tận dụng ưu đãi này khi còn hiệu lực!

85762 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã nt
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 48% khi mua Proton VPN ngay!

Thanh toán ít hơn cho gói đăng ký của bạn!

29992 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 8V
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 50% cho Proton VPN hôm nay!

Hãy tận dụng ưu đãi này khi còn hiệu lực!

82373 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 4x
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 40% khi mua Proton VPN ngay!

Thanh toán ít hơn cho gói đăng ký của bạn!

29674 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã TN
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 33% khi mua Proton VPN ngay!

Thanh toán ít hơn cho gói đăng ký của bạn!

29302 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã cG
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 50% vào Black Friday/Cyber Monday + 6 tháng sử dụng miễn phí!

Hãy tận dụng ưu đãi này khi còn hiệu lực!

68536 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 09
Đã được kiểm chứng

Proton VPN hiện chỉ còn $3.99/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

34978 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 09
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 50% cho Proton VPN hôm nay!

Hãy tận dụng ưu đãi này khi còn hiệu lực!

67270 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Ew
Đã được kiểm chứng

Proton VPN hiện chỉ còn $4.99/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

34600 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Cy
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 40% khi mua Proton VPN ngay!

Thanh toán ít hơn cho gói đăng ký của bạn!

28405 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Hj
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 61% cho Proton VPN hôm nay!

Hãy tận dụng ưu đãi này khi còn hiệu lực!

67008 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã rT
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 53% khi mua Proton VPN ngay!

Thanh toán ít hơn cho gói đăng ký của bạn!

27788 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Bd
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 50% cho Proton VPN hôm nay!

Hãy tận dụng ưu đãi này khi còn hiệu lực!

66285 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã EA
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 40% khi mua Proton VPN ngay!

Thanh toán ít hơn cho gói đăng ký của bạn!

27689 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Bc
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 33% cho Proton VPN hôm nay!

Hãy tận dụng ưu đãi này khi còn hiệu lực!

52893 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã Zf
Đã được kiểm chứng

Proton VPN hiện chỉ còn $3.29/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

32138 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã p9
Đã được kiểm chứng

Proton VPN hiện chỉ còn $6.63/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

31338 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã be
Đã được kiểm chứng

Proton VPN hiện chỉ còn $3.29/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

31165 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã yE
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 20% khi mua Proton VPN ngay!

Thanh toán ít hơn cho gói đăng ký của bạn!

25858 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã MI
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 50% cho Proton VPN hôm nay!

Hãy tận dụng ưu đãi này khi còn hiệu lực!

45203 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã EO
Đã được kiểm chứng

Proton VPN hiện chỉ còn $4.99/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

29770 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã a8
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 40% khi mua Proton VPN ngay!

Thanh toán ít hơn cho gói đăng ký của bạn!

24719 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã lP
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 33% cho Proton VPN hôm nay!

Hãy tận dụng ưu đãi này khi còn hiệu lực!

42794 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã jc
Đã được kiểm chứng

Proton VPN hiện chỉ còn $3.29/tháng!

Đừng bỏ lỡ ưu đãi tuyệt vời này!

29371 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã LU
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 20% khi mua Proton VPN ngay!

Thanh toán ít hơn cho gói đăng ký của bạn!

24296 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã WN
Đã được kiểm chứng

Proton VPN hiện chỉ còn $6.63/tháng!

Bao gồm đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày!

23855 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã QU
Đã được kiểm chứng

Nhận giảm giá 33% cho Proton VPN ngay hôm nay!

Thanh toán ít hơn cho gói đăng ký của bạn!

21839 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã 7y
Đã được kiểm chứng

Mã phiếu giảm giá Black Friday tuyệt vời – tiết kiệm 50% trên các gói của Proton VPN trong thời gian có hạn!

Giảm tới 50% liên kết trên toàn site Proton VPN.

12338 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã nX
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 20% trên gói Proton VPN của bạn ngay hôm nay!

Nhận thêm mã Giảm Giá 20% Toàn Website từ Proton VPN này.

23636 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã pW
Đã được kiểm chứng

Tiết kiệm 25% trên gói Proton VPN của bạn ngay hôm nay!

Nhận thêm mã Giảm Giá 25% Toàn Website từ Proton VPN này.

7475 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã al
Đã được kiểm chứng

Đừng bỏ lỡ cơ hội được giảm 22% dịch vụ Proton VPN với mã phiếu giảm giá này.

Nhận thêm mã Giảm Giá 22% Toàn Website từ Proton VPN này.

3207 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã al
Đã được kiểm chứng

Đừng bỏ lỡ cơ hội được giảm 22% dịch vụ Proton VPN với mã phiếu giảm giá này.

Nhận thêm mã Giảm Giá 22% Toàn Website từ Proton VPN này.

2234 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã al
Đã được kiểm chứng

Proton VPN - Giảm 33%

Nhận thêm mã Giảm Giá 33% Toàn Website từ Proton VPN này.

316 người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá này

Hiển thị mã ER
Điểm của chúng tôi: 9.2 (341 đánh giá của người dùng)

Bạn có thể đã từng nghe nói về Proton Technologies. Họ là những người sáng tạo ra ProtonMail, hiện là dịch vụ email mã hóa lớn nhất. Hiện họ đã chuyển sự chú ý sang VPN - nhưng liệu Proton VPN có tiềm năng trở thành một sự đột phá như dự án trước đây của họ hay không?

Với danh tiếng trước đây, chúng tôi mon...

Thống kê phiếu giảm giá Proton VPN

💼 Tổng số ưu đãi 3
💰 Chiết khấu tốt nhất 50%
💲 Giá tốt nhất $4.99
✅ Phiếu giảm giá đã xác minh 3
📅 Cập nhật lần cuối 29.02.2024
👥 Người dùng đã sử dụng phiếu giảm giá Proton VPN 165278

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để tôi sử dụng/kích hoạt Proton VPN mã phiếu giảm giá?

Có hai cách để kích hoạt một phiếu giảm giá, tùy thuộc vào loại phiếu. Bước đầu tiên là chọn một VPN đáng tin cậy theo nhu cầu của bạn.

Sau đó, nhấp vào “Hiển thị mã” và làm theo hướng dẫn để mua gói đăng ký Proton VPN của bạn — mã sẽ được tự động áp dụng khi thanh toán.

Tôi có thể sử dụng phiếu giảm giá Proton VPN cho một thuê bao hiện có không?

Nói chung là không. Bạn chỉ có thể sử dụng phiếu giảm giá của Proton VPN khi đăng ký lần đầu tiên. Tuy nhiên, bạn có thể chọn gói đăng ký dài nhất và sử dụng chiết khấu để tiết kiệm một ít tiền theo cách đó.

Tôi có thể sử dụng nhiều phiếu giảm giá Proton VPN để tiết kiệm thêm cho thuê bao VPN của mình không?

Trong hầu hết trường hợp, bạn chỉ được phép áp dụng một mã khuyến mại khi thanh toán. Điều này đồng nghĩa bạn chỉ có thể sử dụng một trong những phiếu giảm giá này để nhận được mức giá thấp hơn nhiều cho Proton VPN. Để tiết kiệm hơn cho thuê bao VPN của mình, bạn có thể chọn một gói dài hạn hơn. Những gói này thường được hưởng chiết khấu cao nhất.

Bao lâu thì Proton VPN sẽ đưa ra các ưu đãi và chiết khấu mới?

Proton VPN cung cấp các ưu đãi và chiết khấu mới vào một vài thời điểm trong năm, đặc biệt là vào những mùa lễ và các đợt giảm giá đặc biệt như Black Friday/Cyber Monday. Bạn có thể đánh dấu trang phiếu giảm giá Proton VPN này nhằm kiểm tra lại để biết các chiết khấu mới, hoặc tìm các ưu đãi VPN còn hiệu lực trên trang này.

Chúng tôi đánh giá các nhà cung cấp dựa trên thử nghiệm và nghiên cứu khắt khe nhưng cũng cân nhắc đến phản hồi của bạn và hoa hồng liên kết của chúng tôi với các nhà cung cấp. Một số nhà cung cấp thuộc sở hữu bởi công ty mẹ của chúng tôi.
Tìm hiểu thêm
VpnMentor được thành lập vào năm 2014 với tư cách là một trang web độc lập đánh giá các dịch vụ VPN và đưa tin về những câu chuyện liên quan đến quyền riêng tư. Ngày nay, đội ngũ của chúng tôi gồm hàng trăm nhà nghiên cứu an ninh mạng, chuyên viên viết bài và biên tập viên không ngừng giúp độc giả đấu tranh cho quyền tự do trực tuyến của họ, trong sự hợp tác với công ty TNHH đại chúng Kape Technologies, cũng là chủ sở hữu của các sản phẩm sau: ExpressVPN, CyberGhost và Private Internet Access, mà có thể được xếp hạng và đánh giá trên trang web này. Các bài đánh giá xuất bản trên vpnMentor được cho là chính xác tính đến ngày đăng bài viết, và được biên soạn theo các tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt của chúng tôi, ưu tiên kết quả xem xét độc lập, chuyên nghiệp và trung thực của chuyên viên đánh giá, tính đến khả năng kỹ thuật và chất lượng, cũng như giá trị thương mại của sản phẩm đối với người dùng. Các xếp hạng và đánh giá chúng tôi công bố cũng có thể xét đến việc đồng sở hữu nêu trên và hoa hồng tiếp thị liên kết chúng tôi nhận được từ giao dịch mua hàng thông qua các liên kết trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không đánh giá mọi nhà cung cấp VPN và thông tin được cho là chính xác tính đến ngày đăng bài viết.