Tiết lộ:
Các đánh giá chuyên môn

vpnMentor có chứa các bài đánh giá được viết bởi những người đánh giá cộng đồng của chúng tôi cũng như dựa trên sự kiểm tra độc lập và chuyên nghiệp về các sản phẩm/dịch vụ của những người đánh giá.

• Quyền sở hữu

vpnMentor thuộc sở hữu của Kape Technologies PLC, công ty sở hữu các sản phẩm sau: ExpressVPN, CyberGhost, ZenMate, Private Internet Access và Intego, chúng có thể được đánh giá trên website này.

• Hoa hồng liên kết

Mặc dù vpnMentor có thể nhận hoa hồng khi một đơn mua được thực hiện thông qua các liên kết của chúng tôi, nhưng điều này không ảnh hưởng đến nội dung các bài đánh giá hoặc sản phẩm/dịch vụ được đánh giá. Chúng tôi cung cấp đường dẫn trực tiếp để mua các sản phẩm là một phần của các chương trình liên kết.

• Nguyên tắc đánh giá

Các bài đánh giá được xuất bản trên vpnMentor đều được viết bởi các chuyên gia kiểm tra các sản phẩm theo tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt của chúng tôi. Những tiêu chuẩn này đảm bảo rằng mỗi bài đánh giá đều dựa trên sự kiểm tra độc lập, chuyên nghiệp và trung thực của người đánh giá, đồng thời có xét đến năng lực kỹ thuật và chất lượng của sản phẩm cùng giá trị thương mại của nó đối với người dùng, điều này cũng có thể ảnh hưởng đến xếp hạng của sản phẩm trên website.

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2022

Được xếp hạng 288 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 5.4
 • Reliably unblocks Netflix, Hulu, Amazon Prime Video and YouTubeTV
 • Strong encryption and multiple security protocols
 • 400 servers in 90 countries
 • Military-grade AES-256 encryption
 • Reliable kill switch to keep you protected
 • 30-day money-back guarantee
 • Bắt đầu với RingVPN
Minh Nguyễn, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Minh Nguyễn

RingVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 400 máy chủ trên toàn cầu cũng như 0 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. RingVPN được xếp 0.6 cho giá thành với giá khởi điểm là $2.5/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
Không giới hạn
Được xếp hạng 289 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 5.4
Minh Nguyễn, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Minh Nguyễn

Pangeo không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 300 máy chủ trên toàn cầu cũng như 2 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Pangeo được xếp 0.6 cho giá thành với giá khởi điểm là $66/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
2
Được xếp hạng 290 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 5.4
Trang Lê, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Trang Lê

Wachee không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 170 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Wachee được xếp 0.6 cho giá thành với giá khởi điểm là $2.99/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
10
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
Được xếp hạng 291 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 5.4
 • Netflix-optimized US server
 • 40 servers in 30 countries
 • Military-grade encryption and a no-logs policy
 • Helpful customer support
 • 5 device connections per subscription
 • Bắt đầu với kemangVPN
Andreea Juganaru, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Andreea Juganaru

kemangVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 40 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. kemangVPN được xếp 0.6 cho giá thành với giá khởi điểm là $3.42/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Được xếp hạng 292 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 5.4
 • AES-256 military-grade encryption
 • Personal VPN servers
 • 2 Factor Authentication
 • Great for file sharing
 • Built-in firewall
 • Bắt đầu với UTunnel VPN
Trang Lê, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Trang Lê

UTunnel VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 20 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. UTunnel VPN được xếp 0.6 cho giá thành với giá khởi điểm là $5/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
14
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.shareasale.com