Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2020

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2020

Được xếp hạng 324 trong 356 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Kate Veale, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Spider VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 44 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Spider VPN được xếp 4.2 cho giá thành với giá khởi điểm là $4.38/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Được xếp hạng 325 trong 356 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Kate Veale, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

VeePN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 2500 máy chủ trên toàn cầu cũng như 10 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. VeePN được xếp 4.8 cho giá thành với giá khởi điểm là $2.78/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
10
Các gói VPN:
http://veepn.com/
Được xếp hạng 326 trong 356 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Kate Veale, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

VPNCity không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 3167 máy chủ trên toàn cầu cũng như 12 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. VPNCity được xếp 4.4 cho giá thành với giá khởi điểm là $2.99/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
12
Được xếp hạng 327 trong 356 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Kate Veale, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

BroVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 16 máy chủ trên toàn cầu cũng như thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. BroVPN được xếp 3.6 cho giá thành với giá khởi điểm là $4.82/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Các gói VPN:
https://brovpn.io/
Được xếp hạng 328 trong 356 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Katie Kasunic, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

TrunkSpace Hosting VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 100 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. TrunkSpace Hosting VPN được xếp 3.8 cho giá thành với giá khởi điểm là $4.16/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Đợi đã! Nord hiện đang sale 70% các gói cước VPN của họ