Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2020

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2020

Được xếp hạng 319 trong 356 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Kate Veale, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

NetflixVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 20 máy chủ trên toàn cầu cũng như 2 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. NetflixVPN được xếp 4.4 cho giá thành với giá khởi điểm là $2.08/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
2
Các gói VPN:
www.netflixvpn.com
Được xếp hạng 320 trong 356 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Kate Veale, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

PizzaVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 200 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. PizzaVPN được xếp 3.6 cho giá thành với giá khởi điểm là $4.99/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
14
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.pizzavpn.com
Được xếp hạng 321 trong 356 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Kate Veale, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

UFO VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 200 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. UFO VPN được xếp 3.8 cho giá thành với giá khởi điểm là $2.09/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
14
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.ufovpn.io
Được xếp hạng 322 trong 356 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Katie Kasunic, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Hot VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 5000 máy chủ trên toàn cầu cũng như 0 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Hot VPN được xếp 3.5 cho giá thành với giá khởi điểm là $8.99/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
Không giới hạn
Các gói VPN:
www.hotvpn.org
Được xếp hạng 323 trong 356 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Kate Veale, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Generous VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 3 máy chủ trên toàn cầu cũng như 0 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Generous VPN được xếp 4.8 cho giá thành với giá khởi điểm là $0.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
Không giới hạn
Các gói VPN:
www.generousvpn.com
Đợi đã! Nord hiện đang sale 70% các gói cước VPN của họ