Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2020

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2020

Được xếp hạng 303 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Ariel Hochstadt, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

DigibitVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 36 máy chủ trên toàn cầu cũng như 3 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. DigibitVPN được xếp 3.9 cho giá thành với giá khởi điểm là $4.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
3
Được xếp hạng 304 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
  • Unlimited simultaneous connections
  • 24/7 email support
  • Stealth VPN, NAT firewall, and ad blocker
  • Bắt đầu với E-VPN
Ran Greenberg, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

E-VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 22 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. E-VPN được xếp 4.2 cho giá thành với giá khởi điểm là $1.27/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.e-vpn.co.uk
Được xếp hạng 305 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
  • RSA 2048-bit encryption and Chameleon technology
  • Unlimited bandwidth with no speed or traffic restrictions
  • Zero usage logs
  • Bắt đầu với HideMy.name
Ariel Hochstadt, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

HideMy.name không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 101 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. HideMy.name được xếp 3.9 cho giá thành với giá khởi điểm là $2.75/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.hidemy.name
Được xếp hạng 306 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Ditsa Keren, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

iNinja không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 10 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. iNinja được xếp 5.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $0.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.ininja.org
Được xếp hạng 307 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Ariel Hochstadt, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Invizbox không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 500 máy chủ trên toàn cầu cũng như 0 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Invizbox được xếp 3.6 cho giá thành với giá khởi điểm là $8.29/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
Không giới hạn
Các gói VPN:
www.invizbox.com
Đợi đã! Nord hiện đang sale 70% các gói cước VPN của họ