Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2020

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2020

Được xếp hạng 296 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Ariel Hochstadt, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

SkyVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 500 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. SkyVPN được xếp 4.1 cho giá thành với giá khởi điểm là $0.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.skyvpn.net
Được xếp hạng 298 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Sara Levavi-Eilat, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

VPN One Click không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 52 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. VPN One Click được xếp 4.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $2.99/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.vpnoneclick.com
Được xếp hạng 299 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Ariel Hochstadt, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

PrivateVPN.biz không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 200 máy chủ trên toàn cầu cũng như 50 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. PrivateVPN.biz được xếp 3.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $19.99/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
50
Các gói VPN:
www.privatevpn.biz
Được xếp hạng 301 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Ran Greenberg, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Borderless VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 12 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Borderless VPN được xếp 4.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $3.70/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
14
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.borderlessvpn.io
Được xếp hạng 302 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Ariel Hochstadt, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

CrypticVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 15 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. CrypticVPN được xếp 4.4 cho giá thành với giá khởi điểm là $0.50/ngày

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.crypticvpn.com
Đợi đã! Nord hiện đang sale 70% các gói cước VPN của họ