Tiết lộ:
Các đánh giá chuyên môn

vpnMentor có chứa các bài đánh giá được viết bởi những người đánh giá cộng đồng của chúng tôi cũng như dựa trên sự kiểm tra độc lập và chuyên nghiệp về các sản phẩm/dịch vụ của những người đánh giá.

• Quyền sở hữu

vpnMentor thuộc sở hữu của Kape Technologies PLC, công ty sở hữu các sản phẩm sau: ExpressVPN, CyberGhost, ZenMate, Private Internet Access và Intego, chúng có thể được đánh giá trên website này.

• Hoa hồng liên kết

Mặc dù vpnMentor có thể nhận hoa hồng khi một đơn mua được thực hiện thông qua các liên kết của chúng tôi, nhưng điều này không ảnh hưởng đến nội dung các bài đánh giá hoặc sản phẩm/dịch vụ được đánh giá. Chúng tôi cung cấp đường dẫn trực tiếp để mua các sản phẩm là một phần của các chương trình liên kết.

• Nguyên tắc đánh giá

Các bài đánh giá được xuất bản trên vpnMentor đều được viết bởi các chuyên gia kiểm tra các sản phẩm theo tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt của chúng tôi. Những tiêu chuẩn này đảm bảo rằng mỗi bài đánh giá đều dựa trên sự kiểm tra độc lập, chuyên nghiệp và trung thực của người đánh giá, đồng thời có xét đến năng lực kỹ thuật và chất lượng của sản phẩm cùng giá trị thương mại của nó đối với người dùng, điều này cũng có thể ảnh hưởng đến xếp hạng của sản phẩm trên website.

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2022

Được xếp hạng 256 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 5.4
 • Split tunneling feature
 • 3-day free trial of the VIP version
 • Passed DNS/IP leak test
 • Unlimited bandwidth and server switching
 • Bắt đầu với Thunder VPN
Kristin Hassel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Kristin Hassel

Thunder VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 10 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Thunder VPN được xếp 0.6 cho giá thành với giá khởi điểm là $5.11/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
0
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Được xếp hạng 257 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 5.4
Kristin Hassel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Kristin Hassel

Bitdefender VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 1300 máy chủ trên toàn cầu cũng như 10 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Bitdefender VPN được xếp 0.6 cho giá thành với giá khởi điểm là $2.5/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
10
Được xếp hạng 258 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 5.4
 • Very affordable
 • No bandwidth limitations
 • Minimal configuration required
 • Easy to install and use
 • Unblocks Netflix, Disney+, HBO Max, and YouTube
 • Offers static IP addresses
 • Provides malicious websites filtering
 • Bắt đầu với Hoxx VPN
Kristin Hassel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Kristin Hassel

Hoxx VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 100 máy chủ trên toàn cầu cũng như 0 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Hoxx VPN được xếp 0.6 cho giá thành với giá khởi điểm là $0/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
Không giới hạn
Các gói VPN:
https://hoxx.com/
Được xếp hạng 259 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 5.4
 • Unblocks Netflix US
 • Features a kill switch and 256-bit AES encryption
 • Unlimited server switching
 • Intuitive interface
 • Bắt đầu với RitaVPN
Minh Nguyễn, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Minh Nguyễn

RitaVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 20 máy chủ trên toàn cầu cũng như 4 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. RitaVPN được xếp 3.0 cho giá thành với giá khởi điểm là 0/

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
4
Được xếp hạng 260 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 5.4
 • Access Netflix, BBC iPlayer, Hulu, and more
 • IP Lock feature
 • User-friendly interface
 • Uses OpenVPN and IKEv2 secure protocols
 • Bắt đầu với SiteLock
Minh Nguyễn, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Minh Nguyễn

SiteLock không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 1000 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. SiteLock được xếp 0.6 cho giá thành với giá khởi điểm là 0/

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
0
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
sitelock.com