Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2020

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2020

Được xếp hạng 291 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Ditsa Keren, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

HeadVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 12 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. HeadVPN được xếp 4.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $0.99/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.headvpn.com
Được xếp hạng 292 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Jackie Goldstein, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Hidester VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 45 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Hidester VPN được xếp 4.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $5.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.hidester.com
Được xếp hạng 293 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
  • Protects all of your devices without installing a VPN on each one
  • Military-grade encryption
  • Blocks ads and filters phishing
  • Bắt đầu với Keezel
Ran Greenberg, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Keezel không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 1250 máy chủ trên toàn cầu cũng như 0 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Keezel được xếp 3.8 cho giá thành với giá khởi điểm là $5.00/năm

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
15
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
Không giới hạn
Các gói VPN:
www.keezel.co
Được xếp hạng 294 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Ariel Hochstadt, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

LogMeIn Hamachi không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 5 máy chủ trên toàn cầu cũng như 0 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. LogMeIn Hamachi được xếp 4.1 cho giá thành với giá khởi điểm là $4.08/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
Không giới hạn
Các gói VPN:
www.vpn.net
Được xếp hạng 295 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Guy Fawkes, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

NVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 60 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. NVPN được xếp 3.7 cho giá thành với giá khởi điểm là $3.33/năm

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.nvpn.net
Đợi đã! Nord hiện đang sale 70% các gói cước VPN của họ