Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2020

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2020

Được xếp hạng 274 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Nicky Hosek, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Shadowsocks không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 1 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Shadowsocks được xếp 5.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $0.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.shadowsocks.org
Được xếp hạng 275 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
  • Risk free, 30-day money-back guarantee
  • Specific package for business use
  • Channel bonding technology for improved speed
  • Bắt đầu với Speedify
Nicky Hosek, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Speedify không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 200 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Speedify được xếp 3.2 cho giá thành với giá khởi điểm là $0.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.speedify.com
Được xếp hạng 277 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Nicky Hosek, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

TgVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 12 máy chủ trên toàn cầu cũng như 3 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. TgVPN được xếp 4.2 cho giá thành với giá khởi điểm là $4.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
3
Các gói VPN:
www.tgvpn.com
Được xếp hạng 279 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Nicky Hosek, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

X-VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 3000 máy chủ trên toàn cầu cũng như 10 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. X-VPN được xếp 3.3 cho giá thành với giá khởi điểm là $5.99/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
10
Các gói VPN:
www.xvpn.io
Được xếp hạng 280 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Nicky Hosek, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Whoer không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 25 máy chủ trên toàn cầu cũng như 3 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Whoer được xếp 3.3 cho giá thành với giá khởi điểm là $3.90/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
3
Các gói VPN:
www.whoer.net
Đợi đã! Nord hiện đang sale 70% các gói cước VPN của họ