Tiết lộ:
Các đánh giá chuyên môn

vpnMentor có chứa các bài đánh giá được viết bởi những người đánh giá cộng đồng của chúng tôi cũng như dựa trên sự kiểm tra độc lập và chuyên nghiệp về các sản phẩm/dịch vụ của những người đánh giá.

• Quyền sở hữu

vpnMentor thuộc sở hữu của Kape Technologies PLC, công ty sở hữu các sản phẩm sau: ExpressVPN, CyberGhost, ZenMate, Private Internet Access và Intego, chúng có thể được đánh giá trên website này.

• Hoa hồng liên kết

Mặc dù vpnMentor có thể nhận hoa hồng khi một đơn mua được thực hiện thông qua các liên kết của chúng tôi, nhưng điều này không ảnh hưởng đến nội dung các bài đánh giá hoặc sản phẩm/dịch vụ được đánh giá. Chúng tôi cung cấp đường dẫn trực tiếp để mua các sản phẩm là một phần của các chương trình liên kết.

• Nguyên tắc đánh giá

Các bài đánh giá được xuất bản trên vpnMentor đều được viết bởi các chuyên gia kiểm tra các sản phẩm theo tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt của chúng tôi. Những tiêu chuẩn này đảm bảo rằng mỗi bài đánh giá đều dựa trên sự kiểm tra độc lập, chuyên nghiệp và trung thực của người đánh giá, đồng thời có xét đến năng lực kỹ thuật và chất lượng của sản phẩm cùng giá trị thương mại của nó đối với người dùng, điều này cũng có thể ảnh hưởng đến xếp hạng của sản phẩm trên website.

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2022

Được xếp hạng 245 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 5.4
Kate Veale, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Kate Veale

PizzaVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 200 máy chủ trên toàn cầu cũng như 3 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. PizzaVPN được xếp 0.6 cho giá thành với giá khởi điểm là $2.5/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
3
Các gói VPN:
www.pizzavpn.com
Được xếp hạng 245 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 5.4
Kate Veale, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Kate Veale

UFO VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 2000 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. UFO VPN được xếp 0.6 cho giá thành với giá khởi điểm là $2.91/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.ufovpn.io
Được xếp hạng 246 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 5.4
Kate Veale, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Kate Veale

Generous VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 1 máy chủ trên toàn cầu cũng như 50 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Generous VPN được xếp 0.6 cho giá thành với giá khởi điểm là $0/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
50
Các gói VPN:
www.generousvpn.com
Được xếp hạng 246 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 5.4
  • No logging
  • Unlimited speed and bandwidth
  • Easy to use VPN client
  • 24/7 live support
  • Virus and malware protection
  • Available on
  • Bắt đầu với Hot VPN
Katie Kasunic, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Katie Kasunic

Hot VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 5000 máy chủ trên toàn cầu cũng như 0 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Hot VPN được xếp 0.6 cho giá thành với giá khởi điểm là $8.99/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
0
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
Không giới hạn
Các gói VPN:
www.hotvpn.org
Được xếp hạng 247 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 5.4
Kate Veale, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Kate Veale

Spider VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 55 máy chủ trên toàn cầu cũng như 4 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Spider VPN được xếp 0.6 cho giá thành với giá khởi điểm là $2.67/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
4