Tiết lộ:
Các đánh giá chuyên môn

vpnMentor có chứa các bài đánh giá được viết bởi những người đánh giá cộng đồng của chúng tôi cũng như dựa trên sự kiểm tra độc lập và chuyên nghiệp về các sản phẩm/dịch vụ của những người đánh giá.

• Quyền sở hữu

vpnMentor thuộc sở hữu của Kape Technologies PLC, công ty sở hữu các sản phẩm sau: ExpressVPN, CyberGhost, ZenMate, Private Internet Access và Intego, chúng có thể được đánh giá trên website này.

• Hoa hồng liên kết

Mặc dù vpnMentor có thể nhận hoa hồng khi một đơn mua được thực hiện thông qua các liên kết của chúng tôi, nhưng điều này không ảnh hưởng đến nội dung các bài đánh giá hoặc sản phẩm/dịch vụ được đánh giá. Chúng tôi cung cấp đường dẫn trực tiếp để mua các sản phẩm là một phần của các chương trình liên kết.

• Nguyên tắc đánh giá

Các bài đánh giá được xuất bản trên vpnMentor đều được viết bởi các chuyên gia kiểm tra các sản phẩm theo tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt của chúng tôi. Những tiêu chuẩn này đảm bảo rằng mỗi bài đánh giá đều dựa trên sự kiểm tra độc lập, chuyên nghiệp và trung thực của người đánh giá, đồng thời có xét đến năng lực kỹ thuật và chất lượng của sản phẩm cùng giá trị thương mại của nó đối với người dùng, điều này cũng có thể ảnh hưởng đến xếp hạng của sản phẩm trên website.

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2022

Được xếp hạng 231 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • Free VPN for Chrome browser
 • Easy to install
 • 40 servers in 9 countries
 • Unlimited speed and server switching
 • Protection over public WiFi networks
 • Bắt đầu với iNinja
Ditsa Keren, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Ditsa Keren

iNinja không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 40 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. iNinja được xếp 4.1 cho giá thành với giá khởi điểm là $0/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
0
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.ininja.org
Được xếp hạng 232 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 7.8
 • External plug-in device
 • 256-AES Encryption
 • Auto-block (kill switch)
 • Dual band 2.4G and 5G wi-fi
 • Quad-core processor
 • Excellent speeds
 • No logs
 • 30-day money-back guarantee
 • Bắt đầu với Invizbox
Trang Lê, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Trang Lê

Invizbox không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 200 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Invizbox được xếp 1.8 cho giá thành với giá khởi điểm là $4.16/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.invizbox.com
Được xếp hạng 233 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 7.8
 • Powerful 256-bit encryption
 • Free
 • Allows multiple simultaneous connections
 • Multi-platform support
 • DNS and IPv6 leak protection
 • WebRTC protection
 • Support for API
 • Allows you to setup your own VPN
 • Bắt đầu với OpenVPN
Sarit Newman, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Sarit Newman

OpenVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 50 máy chủ trên toàn cầu cũng như 10 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. OpenVPN được xếp 1.8 cho giá thành với giá khởi điểm là $0/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
10
Các gói VPN:
www.openvpn.net
Được xếp hạng 234 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 7.8
 • Good connection speeds for surfing and streaming
 • Servers across 20 countries
 • Multiple server locations in the US
 • 30-day money-back guarantee
 • Bắt đầu với PearlVPN
Trang Lê, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Trang Lê

PearlVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 30 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. PearlVPN được xếp 1.8 cho giá thành với giá khởi điểm là $5.99/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.pearlvpn.com
Được xếp hạng 235 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 6.4
 • Smart DNS unblocks most popular streaming services
 • No identifiable information required to register
 • Accepts PayPal and Bitcoin
 • Bắt đầu với DNS Flex VPN
Trang Lê, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Trang Lê

DNS Flex VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 10 máy chủ trên toàn cầu cũng như 3 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. DNS Flex VPN được xếp 1.1 cho giá thành với giá khởi điểm là $5/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
3