Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2020

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2020

Được xếp hạng 261 trong 356 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Sarit Newman, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

OpenVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 5 máy chủ trên toàn cầu cũng như thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. OpenVPN được xếp 5.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $0.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Các gói VPN:
www.openvpn.net
Được xếp hạng 263 trong 356 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Ariel Hochstadt, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

SmartyDNS không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 11 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. SmartyDNS được xếp 4.5 cho giá thành với giá khởi điểm là $2.91/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.smartydns.com
Được xếp hạng 264 trong 356 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Ariel Hochstadt, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

SpeedVPN Free VPN Proxy không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 3 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. SpeedVPN Free VPN Proxy được xếp 5.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $0.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
Được xếp hạng 265 trong 356 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
  • Bypass censorship and use a worldwide undetectable system
  • Uses 128-bit AES encryption over an RSA-4096 bit certificate
  • Ultra-fast network and a ‘near-lagless' browsing experience
  • Bắt đầu với Tunnello
Ariel Hochstadt, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Tunnello không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 110 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Tunnello được xếp 4.3 cho giá thành với giá khởi điểm là $4.05/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
14
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.tunnello.com
Được xếp hạng 266 trong 356 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Ariel Hochstadt, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

USA VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 24 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. USA VPN được xếp 5.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $0.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
Đợi đã! Nord hiện đang sale 70% các gói cước VPN của họ