Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Mỹ năm 2019

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Mỹ năm 2019

Được xếp hạng 235 trong 344 VPN
Đánh giá về Mỹ 4.0
  • Uses Smart-DNS for faster speeds
  • Unblocks many US sites for streaming
  • VPN included in the premium package
  • Bắt đầu với Keenow
Ariel Hochstadt, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Keenow không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 20 máy chủ trên toàn cầu cũng như 0 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Keenow được xếp 3.5 cho giá thành với giá khởi điểm là $5.79/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
Không giới hạn
Các gói VPN:
www.keenow.com
Được xếp hạng 236 trong 344 VPN
Đánh giá về Mỹ 4.0
  • Hỗ trợ rất tốt trên nhiều nền tảng
  • Đáng tin cậy, kết nối internet nhanh (tốt nhất trên thế giới)
  • Các tuỳ chọn mã hoá bổ sung
  • Bắt đầu với VyprVPN
Jackie Goldstein, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

VyprVPN có 8 địa điểm đặt máy chủ ở Hoa Kỳ, mỗi thành phố có một cụm máy chủ đồng nghĩa với rất nhiều sự lựa chọn máy chủ nhanh nhất trong khu vực (các máy chủ với các kết nối ít nhất). Các máy chủ được phân bố tại Austin, Chicago, Los Angeles, Miami, New York, San Francisco, Seattle và Washington. Việc lựa chọn các máy chủ ở Mỹ đem lại nhiều lợi ích như khả năng thấy vị trí cụ thể quảng cáo và kết quả tìm kiếm của Google, cũng như cho phép mọi kết nối từ bên ngoài Hoa Kỳ có thể truy cập vào các trang web giới hạn truy cập ở Bắc Mỹ như trang Netflix USA. Việc có nhiều máy chủ tại mỗi địa điểm đồng nghĩa với việc bạn có nhiều tùy chọn máy chủ -

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.vyprvpn.com
Được xếp hạng 237 trong 344 VPN
Đánh giá về Mỹ 4.0
Ariel Hochstadt, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

CyberSilent không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 181 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. CyberSilent được xếp 3.5 cho giá thành với giá khởi điểm là €5.64/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.cybersilent.com
Được xếp hạng 238 trong 344 VPN
Đánh giá về Mỹ 4.0
Ariel Hochstadt, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

DefenceVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 33 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. DefenceVPN được xếp 3.8 cho giá thành với giá khởi điểm là $2.99/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.defencevpn.com
Được xếp hạng 239 trong 344 VPN
Đánh giá về Mỹ 4.0
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

VPN.Asia không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 40 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. VPN.Asia được xếp 4.2 cho giá thành với giá khởi điểm là $4.15/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.vpn.asia
Đợi đã! Nord hiện đang sale 75% các gói cước VPN của họ