Tiết lộ:
Các đánh giá chuyên môn

vpnMentor có chứa các bài đánh giá được viết bởi những người đánh giá cộng đồng của chúng tôi cũng như dựa trên sự kiểm tra độc lập và chuyên nghiệp về các sản phẩm/dịch vụ của những người đánh giá.

• Quyền sở hữu

vpnMentor thuộc sở hữu của Kape Technologies PLC, công ty sở hữu các sản phẩm sau: ExpressVPN, CyberGhost, ZenMate, Private Internet Access và Intego, chúng có thể được đánh giá trên website này.

• Hoa hồng liên kết

Mặc dù vpnMentor có thể nhận hoa hồng khi một đơn mua được thực hiện thông qua các liên kết của chúng tôi, nhưng điều này không ảnh hưởng đến nội dung các bài đánh giá hoặc sản phẩm/dịch vụ được đánh giá. Chúng tôi cung cấp đường dẫn trực tiếp để mua các sản phẩm là một phần của các chương trình liên kết.

• Nguyên tắc đánh giá

Các bài đánh giá được xuất bản trên vpnMentor đều được viết bởi các chuyên gia kiểm tra các sản phẩm theo tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt của chúng tôi. Những tiêu chuẩn này đảm bảo rằng mỗi bài đánh giá đều dựa trên sự kiểm tra độc lập, chuyên nghiệp và trung thực của người đánh giá, đồng thời có xét đến năng lực kỹ thuật và chất lượng của sản phẩm cùng giá trị thương mại của nó đối với người dùng, điều này cũng có thể ảnh hưởng đến xếp hạng của sản phẩm trên website.

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2022

Được xếp hạng 201 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • Requires no special apps
 • Features many tunnel types, like PPTP, L2TP, Ipsec
 • 256-bit encryption
 • Get access to a variety of your devices at home
 • Can be used for access to gaming servers
 • Lets you control the level of security
 • Bắt đầu với VPNKI
Trang Lê, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Trang Lê

VPNKI không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 2 máy chủ trên toàn cầu cũng như 2 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. VPNKI được xếp 5.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $0.53/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
0
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
2
Các gói VPN:
 www.vpnki.ru
Được xếp hạng 202 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • Completely free!
 • No log policy
 • Easy and quick installation
 • Easy to use
 • No payment information needed
 • Surf the internet anonymously
 • Bắt đầu với Yoga VPN
Trang Lê, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Trang Lê

Yoga VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 500 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Yoga VPN được xếp 3.5 cho giá thành với giá khởi điểm là $4.17/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
0
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
play.google.com
Được xếp hạng 203 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • Over 1.000 servers in 70 different locations
 • Supports 5 simultaneous devices
 • Allows torrenting and P2P sharing
 • Offers a 24-hour free trial
 • Competitive long-term pricing plan
 • 256-bit encryption
 • Features high-speed connections
 • Bắt đầu với Cargo VPN
Nicky Hosek, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Nicky Hosek

Cargo VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 1000 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Cargo VPN được xếp 4.6 cho giá thành với giá khởi điểm là $2.78/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
14
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.mac.eltima.com
Được xếp hạng 204 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • Free trials available
 • 30-day money-back guarantee if you paid via PayPal or AliPay
 • Multi-language support
 • Unlimited monthly traffic
 • Various payment methods available, including AliPay, BitCoin and MyCard
 • Three payment plans available
 • Excellent speeds in China
 • Cross-platform compatibility
 • Bắt đầu với FlyVPN
Nicky Hosek, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Nicky Hosek

FlyVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 500 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. FlyVPN được xếp 4.9 cho giá thành với giá khởi điểm là $4.96/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Được xếp hạng 205 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • Capable of superfast speeds
 • Fully customisable
 • Effective at bypassing censorship and especially China
 • Compatible with most platforms, including Android, iOS, Windows, Mac, Linux and OpenWRT
 • Completely free and open source
 • Offers flexible encryption
 • Optimised for mobile devices and wireless networks
 • Bắt đầu với Shadowsocks
Nicky Hosek, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Nicky Hosek

Shadowsocks không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 1 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Shadowsocks được xếp 5.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $0/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
0
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.shadowsocks.org