Tiết lộ:
Các đánh giá chuyên môn

vpnMentor có chứa các bài đánh giá được viết bởi những người đánh giá cộng đồng của chúng tôi cũng như dựa trên sự kiểm tra độc lập và chuyên nghiệp về các sản phẩm/dịch vụ của những người đánh giá.

• Quyền sở hữu

vpnMentor thuộc sở hữu của Kape Technologies PLC, công ty sở hữu các sản phẩm sau: ExpressVPN, CyberGhost, ZenMate, Private Internet Access và Intego, chúng có thể được đánh giá trên website này.

• Hoa hồng liên kết

Mặc dù vpnMentor có thể nhận hoa hồng khi một đơn mua được thực hiện thông qua các liên kết của chúng tôi, nhưng điều này không ảnh hưởng đến nội dung các bài đánh giá hoặc sản phẩm/dịch vụ được đánh giá. Chúng tôi cung cấp đường dẫn trực tiếp để mua các sản phẩm là một phần của các chương trình liên kết.

• Nguyên tắc đánh giá

Các bài đánh giá được xuất bản trên vpnMentor đều được viết bởi các chuyên gia kiểm tra các sản phẩm theo tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt của chúng tôi. Những tiêu chuẩn này đảm bảo rằng mỗi bài đánh giá đều dựa trên sự kiểm tra độc lập, chuyên nghiệp và trung thực của người đánh giá, đồng thời có xét đến năng lực kỹ thuật và chất lượng của sản phẩm cùng giá trị thương mại của nó đối với người dùng, điều này cũng có thể ảnh hưởng đến xếp hạng của sản phẩm trên website.

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2022

Được xếp hạng 196 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • Completely free and easy to navigate
 • Various server across the United States, the United Kingdom, and Japan
 • No connection time limitations
 • Unblocks geographically restricted websites
 • One-click to connect feature
 • Bắt đầu với FlashVPN
Trang Lê, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Trang Lê

FlashVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 10 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. FlashVPN được xếp 4.6 cho giá thành với giá khởi điểm là $1.7/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
0
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
play.google.com
Được xếp hạng 197 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • Simple to start-up and use
 • High speed
 • Zero logs policy
 • Offers various data encryption options
 • Helpful customer service
 • Bắt đầu với SmartyDNS
Trang Lê, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Trang Lê

SmartyDNS không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 10 máy chủ trên toàn cầu cũng như 0 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. SmartyDNS được xếp 5.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $4.16/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
Không giới hạn
Các gói VPN:
www.smartydns.com
Được xếp hạng 198 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • One-click to connecting VPN
 • Unblocks geographically restricted websites for free
 • Several servers in France, Canada and the United States
 • Protect your privacy and prevent tracking
 • No registration required, no additional settings required
 • No system root required
 • Reliable Server and simple interface
 • Bắt đầu với SpeedVPN Free VPN Proxy
Trang Lê, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Trang Lê

SpeedVPN Free VPN Proxy không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 10 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. SpeedVPN Free VPN Proxy được xếp 3.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $2.85/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
0
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
play.google.com
Được xếp hạng 199 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • Amazing interface
 • Available on all MAC and iOS devices
 • Good and extensive support
 • Ideal for professional use
 • Can set up multiple connections all over the world
 • Bắt đầu với VPN Tracker
Trang Lê, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Trang Lê

VPN Tracker không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 300 máy chủ trên toàn cầu cũng như 10 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. VPN Tracker được xếp 5.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $9.5/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
0
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
10
Các gói VPN:
www.vpntracker.com
Được xếp hạng 200 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • Completely free VPN service funded by advertising and donations
 • Paid dedicated VPN option with 500GB bandwidth per month
 • Free web proxy to unblock webpages with no setup required
 • P2P-friendly servers
 • -day money-back guarantee
 • Bắt đầu với VPNBook
Trang Lê, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Trang Lê

VPNBook không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 10 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. VPNBook được xếp 5.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $0/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
0
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.vpnbook.com