Tiết lộ:
Các đánh giá chuyên môn

vpnMentor có chứa các bài đánh giá được viết bởi những người đánh giá cộng đồng của chúng tôi cũng như dựa trên sự kiểm tra độc lập và chuyên nghiệp về các sản phẩm/dịch vụ của những người đánh giá.

• Quyền sở hữu

vpnMentor thuộc sở hữu của Kape Technologies PLC, công ty sở hữu các sản phẩm sau: ExpressVPN, CyberGhost, ZenMate, Private Internet Access và Intego, chúng có thể được đánh giá trên website này.

• Hoa hồng liên kết

Mặc dù vpnMentor có thể nhận hoa hồng khi một đơn mua được thực hiện thông qua các liên kết của chúng tôi, nhưng điều này không ảnh hưởng đến nội dung các bài đánh giá hoặc sản phẩm/dịch vụ được đánh giá. Chúng tôi cung cấp đường dẫn trực tiếp để mua các sản phẩm là một phần của các chương trình liên kết.

• Nguyên tắc đánh giá

Các bài đánh giá được xuất bản trên vpnMentor đều được viết bởi các chuyên gia kiểm tra các sản phẩm theo tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt của chúng tôi. Những tiêu chuẩn này đảm bảo rằng mỗi bài đánh giá đều dựa trên sự kiểm tra độc lập, chuyên nghiệp và trung thực của người đánh giá, đồng thời có xét đến năng lực kỹ thuật và chất lượng của sản phẩm cùng giá trị thương mại của nó đối với người dùng, điều này cũng có thể ảnh hưởng đến xếp hạng của sản phẩm trên website.

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2022

Được xếp hạng 176 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • Great Multi-Platform Support
 • Reliable, fast internet connection (the best in the world)
 • Additional encryption options
 • Well desiged, simple interface
 • Easy to use for beginners, configures itself
 • Bắt đầu với MacSentry
Trang Lê, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Trang Lê

MacSentry không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 40 máy chủ trên toàn cầu cũng như 6 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. MacSentry được xếp 3.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $3.58/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
14
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
6
Các gói VPN:
www.macsentry.com
Được xếp hạng 177 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • Includes VPN Kill Switch
 • More than 30 server locations
 • Protects and tunnels IPv6 traffic
 • No limits on uploads and downloads
 • Bắt đầu với VPN.Express
Trang Lê, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Trang Lê

VPN.Express không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 400 máy chủ trên toàn cầu cũng như 3 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. VPN.Express được xếp 3.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $4.99/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
3
Các gói VPN:
www.vpn.express
Được xếp hạng 178 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • Uses Smart-DNS for faster speeds
 • Unblocks many US sites for streaming
 • VPN included in the premium package
 • Easy-to-follow set up guides
 • Excellent customer support
 • Bắt đầu với Keenow
Trang Lê, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Trang Lê

Keenow không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 310 máy chủ trên toàn cầu cũng như 0 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Keenow được xếp 3.3 cho giá thành với giá khởi điểm là $5.79/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
Không giới hạn
Các gói VPN:
www.keenow.com
Được xếp hạng 179 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • Tập trung nhiều hơn vào vấn đề bảo vệ
 • Đem lại những giá trị tuyệt vời
 • không hỗ trợ trực tuyênts
 • Không chia sẻ ngang hàng
 • Phiên bản miễn phí, có dính quảng cáo
 • Không có hướng dẫn cụ thể
 • Bắt đầu với Hotspot Shield
Minh Nguyễn, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Minh Nguyễn

Hotspot Shield Elite là một dịch vụ máy chủ ủy nhiệm nhanh và hữu dụng, cho phép người sử dụng truy cập vào 1 tập hợp các địa chỉ IP đã được mã hóa hoàn hảo. Dịch vụ này được chứng minh nằm trong top của những dịch vụ hiệu quả nhất trong việc che dấu dữ liệu, góp phần không nhỏ vào việc giảm thiểu dủi do của việc bị sâm nhập. Hots

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
45
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Được xếp hạng 180 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • 5 simultaneous connections
 • Strong encryption
 • Live chat support
 • P2P friendly (on some servers)
 • 7-day money back guarantee
 • Bắt đầu với DefenceVPN
Trang Lê, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Trang Lê

DefenceVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 50 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. DefenceVPN được xếp 3.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $6.49/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.defencevpn.com