Tiết lộ:
Các đánh giá chuyên môn

vpnMentor có chứa các bài đánh giá được viết bởi những người đánh giá cộng đồng của chúng tôi cũng như dựa trên sự kiểm tra độc lập và chuyên nghiệp về các sản phẩm/dịch vụ của những người đánh giá.

• Quyền sở hữu

vpnMentor thuộc sở hữu của Kape Technologies PLC, công ty sở hữu các sản phẩm sau: ExpressVPN, CyberGhost, ZenMate, Private Internet Access và Intego, chúng có thể được đánh giá trên website này.

• Hoa hồng liên kết

Mặc dù vpnMentor có thể nhận hoa hồng khi một đơn mua được thực hiện thông qua các liên kết của chúng tôi, nhưng điều này không ảnh hưởng đến nội dung các bài đánh giá hoặc sản phẩm/dịch vụ được đánh giá. Chúng tôi cung cấp đường dẫn trực tiếp để mua các sản phẩm là một phần của các chương trình liên kết.

• Nguyên tắc đánh giá

Các bài đánh giá được xuất bản trên vpnMentor đều được viết bởi các chuyên gia kiểm tra các sản phẩm theo tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt của chúng tôi. Những tiêu chuẩn này đảm bảo rằng mỗi bài đánh giá đều dựa trên sự kiểm tra độc lập, chuyên nghiệp và trung thực của người đánh giá, đồng thời có xét đến năng lực kỹ thuật và chất lượng của sản phẩm cùng giá trị thương mại của nó đối với người dùng, điều này cũng có thể ảnh hưởng đến xếp hạng của sản phẩm trên website.

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2022

Được xếp hạng 160 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
Trang Lê, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Trang Lê

Private Tunnel không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 20 máy chủ trên toàn cầu cũng như 3 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Private Tunnel được xếp 3.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $3/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
0
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
3
Được xếp hạng 161 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
Minh Nguyễn, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Minh Nguyễn

Psiphon không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 1000 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Psiphon được xếp 4.1 cho giá thành với giá khởi điểm là $2.99/tuần

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
2
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.psiphon.ca
Được xếp hạng 162 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • Easy-to-use for everybody
 • Offers the use of Single VPN, Double VPN, and Quad VPN
 • Full secured encryption
 • Easy for streaming and accessing your VOIP applications
 • Several countries covered
 • Bắt đầu với SecretsLine VPN
Minh Nguyễn, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Minh Nguyễn

SecretsLine VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 150 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. SecretsLine VPN được xếp 3.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $4/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
15
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Được xếp hạng 163 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • VPN Servers in 5 different countries
 • Works on Windows, Mac OSX, and Linux
 • iPhone, iPad, and Android
 • Shared and dynamic IPs available
 • Seven-day money back guarantee
 • PPTP, L2TP, OpenVPN
 • Bắt đầu với SeedST VPN
Trang Lê, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Trang Lê

SeedST VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 30 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. SeedST VPN được xếp 3.2 cho giá thành với giá khởi điểm là $6/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.seed.st
Được xếp hạng 164 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • Works with VOIP
 • Good option for online gaming and streaming
 • PPTP, IPSec, IKEv1, IKEv2, and OpenVPN
 • Servers available worldwide
 • Bắt đầu với SmartVPN
Minh Nguyễn, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Minh Nguyễn

SmartVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 10 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. SmartVPN được xếp 3.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $3/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.smartvpn.com