Tiết lộ:
Các đánh giá chuyên môn

vpnMentor có chứa các bài đánh giá được viết bởi những người đánh giá cộng đồng của chúng tôi cũng như dựa trên sự kiểm tra độc lập và chuyên nghiệp về các sản phẩm/dịch vụ của những người đánh giá.

• Quyền sở hữu

vpnMentor thuộc sở hữu của Kape Technologies PLC, công ty sở hữu các sản phẩm sau: ExpressVPN, CyberGhost, ZenMate, Private Internet Access và Intego, chúng có thể được đánh giá trên website này.

• Hoa hồng liên kết

Mặc dù vpnMentor có thể nhận hoa hồng khi một đơn mua được thực hiện thông qua các liên kết của chúng tôi, nhưng điều này không ảnh hưởng đến nội dung các bài đánh giá hoặc sản phẩm/dịch vụ được đánh giá. Chúng tôi cung cấp đường dẫn trực tiếp để mua các sản phẩm là một phần của các chương trình liên kết.

• Nguyên tắc đánh giá

Các bài đánh giá được xuất bản trên vpnMentor đều được viết bởi các chuyên gia kiểm tra các sản phẩm theo tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt của chúng tôi. Những tiêu chuẩn này đảm bảo rằng mỗi bài đánh giá đều dựa trên sự kiểm tra độc lập, chuyên nghiệp và trung thực của người đánh giá, đồng thời có xét đến năng lực kỹ thuật và chất lượng của sản phẩm cùng giá trị thương mại của nó đối với người dùng, điều này cũng có thể ảnh hưởng đến xếp hạng của sản phẩm trên website.

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2022

Được xếp hạng 154 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
Minh Nguyễn, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Minh Nguyễn

CitizenVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 10 máy chủ trên toàn cầu cũng như 10 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. CitizenVPN được xếp 4.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $9.94/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
90
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
10
Các gói VPN:
www.citizenvpn.com
Được xếp hạng 155 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
Trang Lê, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Trang Lê

CryptoStorm không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 60 máy chủ trên toàn cầu cũng như 6 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. CryptoStorm được xếp 4.1 cho giá thành với giá khởi điểm là $3.92/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
3
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
6
Các gói VPN:
www.cryptostorm.is
Được xếp hạng 156 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • Use on 5 devices
 • Choose from multiple payment plans
 • Fast and easy setup
 • Servers available around the world
 • No more geo-restrictions
 • Bắt đầu với Ghost Path
Minh Nguyễn, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Minh Nguyễn

Ghost Path không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 130 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Ghost Path được xếp 4.6 cho giá thành với giá khởi điểm là $3.75/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.ghostpath.com
Được xếp hạng 158 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • 128-bit encrypted channel
 • Mac OSX, Windows, Linux, Android
 • Works on all devices
 • Stay safe when using WiFi hotspots
 • Bắt đầu với Lamnia VPN
Minh Nguyễn, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Minh Nguyễn

Lamnia VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 10 máy chủ trên toàn cầu cũng như 3 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Lamnia VPN được xếp 3.4 cho giá thành với giá khởi điểm là $15.7/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
1
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
3
Các gói VPN:
www.lamnia.co.uk
Được xếp hạng 159 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • Free plan options available
 • 30-day money back guarantee for paid plans
 • Has extensions for Chrome browser
 • Works with Netflix
 • Bắt đầu với Okay Freedom
Minh Nguyễn, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Minh Nguyễn

Okay Freedom không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 40 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Okay Freedom được xếp 3.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $0/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.okayfreedom.com