Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2020

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2020

Được xếp hạng 160 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
 • Refunds your money if you don't like their service
 • Pay for a comparable subscription on another site
 • In business for over seven years and have had over 1,000,000 downloads
 • Bắt đầu với TorrentPrivacy VPN
Guy Fawkes, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

TorrentPrivacy VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 8 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. TorrentPrivacy VPN được xếp 3.6 cho giá thành với giá khởi điểm là $4.03/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Được xếp hạng 161 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
 • They provide many different options
 • They work on numerous different platforms
 • Their service is secure
 • Bắt đầu với TorVPN
Guy Fawkes, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

TorVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 9 máy chủ trên toàn cầu cũng như 0 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. TorVPN được xếp 4.8 cho giá thành với giá khởi điểm là $2.18/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
Không giới hạn
Các gói VPN:
www.torvpn.com
Được xếp hạng 163 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Guy Fawkes, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

TVWhenAway VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 5 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. TVWhenAway VPN được xếp 3.6 cho giá thành với giá khởi điểm là $5.48/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.tvwhenaway.co.uk
Được xếp hạng 164 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Guy Fawkes, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Unlocator VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 5 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Unlocator VPN được xếp 4.1 cho giá thành với giá khởi điểm là $4.96/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
14
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.unlocator.com
Được xếp hạng 166 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
 • Successfully hides your online activity
 • Supports OpenVPN and PPTP protocols
 • Servers in countries known for their strict data policies
 • Bắt đầu với Unspyable VPN
Guy Fawkes, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Unspyable VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 45 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Unspyable VPN được xếp 3.1 cho giá thành với giá khởi điểm là $6.67/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.unspyable.com
Đợi đã! Nord hiện đang sale 70% các gói cước VPN của họ