Tiết lộ:
Các đánh giá chuyên môn

vpnMentor có chứa các bài đánh giá được viết bởi những người đánh giá cộng đồng của chúng tôi cũng như dựa trên sự kiểm tra độc lập và chuyên nghiệp về các sản phẩm/dịch vụ của những người đánh giá.

• Quyền sở hữu

vpnMentor thuộc sở hữu của Kape Technologies PLC, công ty sở hữu các sản phẩm sau: ExpressVPN, CyberGhost, ZenMate, Private Internet Access và Intego, chúng có thể được đánh giá trên website này.

• Hoa hồng liên kết

Mặc dù vpnMentor có thể nhận hoa hồng khi một đơn mua được thực hiện thông qua các liên kết của chúng tôi, nhưng điều này không ảnh hưởng đến nội dung các bài đánh giá hoặc sản phẩm/dịch vụ được đánh giá. Chúng tôi cung cấp đường dẫn trực tiếp để mua các sản phẩm là một phần của các chương trình liên kết.

• Nguyên tắc đánh giá

Các bài đánh giá được xuất bản trên vpnMentor đều được viết bởi các chuyên gia kiểm tra các sản phẩm theo tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt của chúng tôi. Những tiêu chuẩn này đảm bảo rằng mỗi bài đánh giá đều dựa trên sự kiểm tra độc lập, chuyên nghiệp và trung thực của người đánh giá, đồng thời có xét đến năng lực kỹ thuật và chất lượng của sản phẩm cùng giá trị thương mại của nó đối với người dùng, điều này cũng có thể ảnh hưởng đến xếp hạng của sản phẩm trên website.

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2022

Được xếp hạng 133 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • Protect your privacy in business and travel
 • Blazing fast speeds on secure connections
 • Excellent user experience
 • Built for non-geeks
 • Easy to setup connections on any device
 • Straightforward pricing
 • Bắt đầu với VPN Shield
Guy Fawkes, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Guy Fawkes

VPN Shield không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 100 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. VPN Shield được xếp 3.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $2.78/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
10
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.defendemus.com
Được xếp hạng 134 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • Affordable price
 • Military-grade encryption
 • Great speeds
 • China optimized servers
 • Dedicated support team
 • Solid torrenting capabilities
 • Bắt đầu với VPN.ac
Guy Fawkes, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Guy Fawkes

VPN.ac không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 130 máy chủ trên toàn cầu cũng như 12 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. VPN.ac được xếp 3.6 cho giá thành với giá khởi điểm là $3.75/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
12
Các gói VPN:
www.vpn.ac
Được xếp hạng 135 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • Anonymous internet usage and hotspot security
 • Up and running in 2-3 minutes
 • Censor your IP address with just one click
 • SSL Encryption of your internet traffic
 • Unblock your favourite content online
 • Unlimited bandwidth with no traffic restrictions
 • Bắt đầu với VPN.cc
Guy Fawkes, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Guy Fawkes

VPN.cc không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 5190 máy chủ trên toàn cầu cũng như 2 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. VPN.cc được xếp 4.8 cho giá thành với giá khởi điểm là $6.99/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
14
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
2
Các gói VPN:
www.vpn.cc
Được xếp hạng 136 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • Easy installation and setup
 • Works well with Netflix
 • 3 devices supported
 • Reliable and secure encryption
 • Unlimited Torrenting and P2P connections
 • 90 servers in 20 countries
 • Reasonable price
 • Bắt đầu với VPN.ht
Guy Fawkes, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Guy Fawkes

VPN.ht không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 90 máy chủ trên toàn cầu cũng như 3 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. VPN.ht được xếp 3.6 cho giá thành với giá khởi điểm là $3.33/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
3
Các gói VPN:
www.vpn.ht
Được xếp hạng 137 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • 50 servers in 20 countries worldwide
 • Perfect for the globe trotter
 • P2P torrenting becoming available
 • Protect your privacy and data with PPTP, L2TP & OpenVPN protocols
 • Offers VPN gateways in many international locations
 • Uses the most up-to-date encryption methods
 • Bắt đầu với VPN.sh
Guy Fawkes, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Guy Fawkes

VPN.sh không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 50 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. VPN.sh được xếp 4.1 cho giá thành với giá khởi điểm là $5.53/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
0
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.vpn.sh