Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2020

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2020

Được xếp hạng 106 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
  • Công ty không chia sẻ dữ liệu cá nhân
  • Gói Premier có tính năng chuyển tiếp cổng
  • Gói Premier không bị giới hạn băng thông, dung lượng, và thời gian sử dụng
  • Bắt đầu với FinchVPN
Guy Fawkes, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

FinchVPN mang đến 3 gói dịch vụ cho khách hàng lựa chọn. Gói miễn phí không có đủ tính năng mà người dùng VPN trông đợi. Nó bị giới hạn băng thông, và bạn chỉ được phép sử dụng máy chủ VPN miễn phí. Bạn có thể sử dụng giao thức OpenVPN và giao thức PPTP, nhưng bị hạn chế. Dữ liệu của bạn vẫn được mã hóa, và bạn có thể gửi email hay chat với nhân viên khi cần hỗ trợ. Đối với gói Pro, khách hàng có thể sử dụng được cả máy chủ miễn phí và có tính phí. Ngoài những tính năng tương tự như gói miễn phí, thì người dùng gói Pro được hỗ trợ từ xa và hỗ trợ bằng hình thức chat trực tuyến. Gói dịch vụ Premier dành cho những người có nhu cầu cao hơn. Người dùng không

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.finchvpn.com
Được xếp hạng 107 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
  • Choose from multiple subscription programs
  • More than 100 servers in more than 40 countries
  • Unmetered service
  • Bắt đầu với FlowVPN
Guy Fawkes, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

FlowVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 100 máy chủ trên toàn cầu cũng như 4 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. FlowVPN được xếp 4.3 cho giá thành với giá khởi điểm là $3.99/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
4
Các gói VPN:
www.flowvpn.com
Được xếp hạng 108 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Guy Fawkes, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Freedom-IP VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 5 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Freedom-IP VPN được xếp 4.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $4.46/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.freedom-ip.com
Được xếp hạng 109 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Guy Fawkes, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

FrootVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 30 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. FrootVPN được xếp 4.6 cho giá thành với giá khởi điểm là $2.99/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.frootvpn.com
Được xếp hạng 110 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Guy Fawkes, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

FrostVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 130 máy chủ trên toàn cầu cũng như 3 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. FrostVPN được xếp 4.9 cho giá thành với giá khởi điểm là $2.99/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
3
Các gói VPN:
www.frostvpn.com
Đợi đã! Nord hiện đang sale 70% các gói cước VPN của họ