Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2020

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2020

Được xếp hạng 79 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Ariel Hochstadt, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

VPNgate không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 8087 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. VPNgate được xếp 5.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $0.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.vpngate.net
Được xếp hạng 80 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

VPNLUX không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 60 máy chủ trên toàn cầu cũng như 3 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. VPNLUX được xếp 3.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $29.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
3
Các gói VPN:
www.vpnlux.com
Được xếp hạng 81 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

VPNPrivacy không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 10 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. VPNPrivacy được xếp 3.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $8.10/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
3
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Được xếp hạng 83 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
  • Tương thích nhiều thiết bị và protocol
  • Dịch vụ khách hàng nhanh và giúp ích
  • Chuyên mở khóa các kênh TV
  • Bắt đầu với Acevpn
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

AceVPN là nhà cung cấp Smart DNS với hơn 40 máy chủ khác nhau được đặt trên 22 quốc gia. Dịch vụ hỗ trợ hầu hết các giao thức VPN phổ biến như OpenVPN, IPSEC IKEv2, L2TP, PPTP, Stealth VPN cũng như các thiết bị di động có kết nối web và hệ điều hành khác nhau. Không có giới hạn về số lượng thiết bị kết nối dịch vụ nhưng chỉ có 1 thiết bị khả dụng tại một thời điểm. AceVPN cung cấp 3 cấp độ dịch vụ khác nhau. Premium VPN có tới 20 vị trí máy chủ nhưng chỉ có mặt tại 3 quốc gia là Mỹ, Anh và Pháp. Đây là dịch vụ cao cấp với băng thông không giới hạn và bộ chuyển (switching) cũng như Smart DNS hỗ trợ HD Streaming miễn phí. Tất cả thay

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.acevpn.com
Được xếp hạng 84 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

PandaPow không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 120 máy chủ trên toàn cầu cũng như 3 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. PandaPow được xếp 3.1 cho giá thành với giá khởi điểm là $7.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
3
Các gói VPN:
www.pandapow.co
Đợi đã! Nord hiện đang sale 70% các gói cước VPN của họ