Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2020

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2020

Được xếp hạng 73 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
 • Offers high level of data encryption
 • Ideally suitable for Mac OS
 • Offers account search and categorization into groups
 • Bắt đầu với Shimovpn
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Shimovpn không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 5 máy chủ trên toàn cầu cũng như 3 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Shimovpn được xếp 3.9 cho giá thành với giá khởi điểm là $54.34/

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
3
Các gói VPN:
www.shimovpn.com
Được xếp hạng 74 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

TonVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 4 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. TonVPN được xếp 3.0 cho giá thành với giá khởi điểm là €6.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.tonvpn.com
Được xếp hạng 75 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
 • Secure, Fast and Reliable service
 • Extra security against Hackers
 • Full compatibility with PPTP, L2TP, OpenVPN, SSH2 tunnel to connect
 • Bắt đầu với TuVPN
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

TuVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 244 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. TuVPN được xếp 3.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $7.49/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.tuvpn.com
Được xếp hạng 77 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

VPNfacile không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 54 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. VPNfacile được xếp 4.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $4.19/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.vpnfacile.net
Được xếp hạng 78 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
 • Offers Unblocking of VOIP applications
 • Over 60 server locations in 10 countries
 • Supports PPTP, L2TP/IPSec, SSTP, OpenVPN, IKEv2 protocols
 • Bắt đầu với VPNGates
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

VPNGates không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 60 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. VPNGates được xếp 3.2 cho giá thành với giá khởi điểm là $6.38/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
5
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.vpngates.com
Đợi đã! Nord hiện đang sale 70% các gói cước VPN của họ