Tiết lộ:
Các đánh giá chuyên môn

vpnMentor có chứa các bài đánh giá được viết bởi những người đánh giá cộng đồng của chúng tôi cũng như dựa trên sự kiểm tra độc lập và chuyên nghiệp về các sản phẩm/dịch vụ của những người đánh giá.

• Quyền sở hữu

vpnMentor thuộc sở hữu của Kape Technologies PLC, công ty sở hữu các sản phẩm sau: ExpressVPN, CyberGhost, ZenMate, Private Internet Access và Intego, chúng có thể được đánh giá trên website này.

• Hoa hồng liên kết

Mặc dù vpnMentor có thể nhận hoa hồng khi một đơn mua được thực hiện thông qua các liên kết của chúng tôi, nhưng điều này không ảnh hưởng đến nội dung các bài đánh giá hoặc sản phẩm/dịch vụ được đánh giá. Chúng tôi cung cấp đường dẫn trực tiếp để mua các sản phẩm là một phần của các chương trình liên kết.

• Nguyên tắc đánh giá

Các bài đánh giá được xuất bản trên vpnMentor đều được viết bởi các chuyên gia kiểm tra các sản phẩm theo tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt của chúng tôi. Những tiêu chuẩn này đảm bảo rằng mỗi bài đánh giá đều dựa trên sự kiểm tra độc lập, chuyên nghiệp và trung thực của người đánh giá, đồng thời có xét đến năng lực kỹ thuật và chất lượng của sản phẩm cùng giá trị thương mại của nó đối với người dùng, điều này cũng có thể ảnh hưởng đến xếp hạng của sản phẩm trên website.

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2022

Được xếp hạng 58 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • Unblocks Netflix, HBO Max, Hulu, ESPN, and PeacockTV
 • 10 simultaneous device connections
 • Compatible with Windows, macOS, Android, and Linux
 • 7-day money-back guarantee
 • Bắt đầu với MonVPN
Minh Nguyễn, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Minh Nguyễn

MonVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 40 máy chủ trên toàn cầu cũng như 10 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. MonVPN được xếp 3.9 cho giá thành với giá khởi điểm là $2.63/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
10
Các gói VPN:
www.monvpn.com
Được xếp hạng 59 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • Offers high level of data encryption
 • Ideally suitable for Mac OS
 • Offers account search and categorization into groups
 • Supports OpenVPN on MacOS Sierra
 • Quality interface, very reliable
 • Bắt đầu với Shimovpn
Minh Nguyễn, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Minh Nguyễn

Shimovpn không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 5 máy chủ trên toàn cầu cũng như 3 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Shimovpn được xếp 3.9 cho giá thành với giá khởi điểm là $55.86/

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
0
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
3
Các gói VPN:
www.shimovpn.com
Được xếp hạng 60 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • Easy to install and use
 • Works well unblocking Netflix, Disney+, and Spotify
 • Multiple devices supported
 • Reliable encryption
 • P2P and Torrent friendly
 • 50 servers in 30 countries
 • Affordable price
 • Bắt đầu với VPNfacile
Minh Nguyễn, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Minh Nguyễn

VPNfacile không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 50 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. VPNfacile được xếp 4.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $3.68/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
14
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.vpnfacile.net
Được xếp hạng 61 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • Access to blocked sites, services and applications
 • Protection against cybercrime
 • Safely use Wi-Fi hotspots in unsecured places
 • Secures your online activities from hackers
 • Bắt đầu với ClearVPN
Trang Lê, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Trang Lê

ClearVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 70 máy chủ trên toàn cầu cũng như 6 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. ClearVPN được xếp 3.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $3.49/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
6
Các gói VPN:
clearvpn.com
Được xếp hạng 61 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • Offers Unblocking of VOIP applications
 • Over 60 server locations in 10 countries
 • Supports PPTP, L2TP/IPSec, SSTP, OpenVPN, IKEv2 protocols
 • Secured even in unsecured locations like airports, hotels
 • Bắt đầu với VPNGates
Minh Nguyễn, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Minh Nguyễn

VPNGates không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 60 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. VPNGates được xếp 3.2 cho giá thành với giá khởi điểm là $6.38/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
5
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.vpngates.com