Mr. Bean đã có mặt trên Netflix! Đây là cách xem năm 2021

Hunter Pope | Được cập nhật vào ngày 10 tháng 03, 2021
Bộ phim hài tình huống được yêu thích của Anh, Mr. Bean, hiện đã có mặt trên Netflix Vương quốc Anh! Bạn có thể thưởng thức tất cả các trò hề của Mr. Bean nếu bạn có tài khoản Netflix Anh, nhưng chỉ khi bạn đang sống ở Vương quốc Anh. Hãy đọc tiếp để...