Cách Hủy HMA và Được Hoàn tiền

Ben Lawson | Được cập nhật vào ngày 25 tháng 08, 2022
HMA là một VPN tuyệt vời cung cấp các khả năng đa nền tảng và một trong những mạng lưới máy chủ lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, nó cũng cung cấp tùy biến giới hạn và có giá cao hơn mức trung bình. Vì vậy, nếu bạn dùng thử HMA và thấy rằng nó không phù hợp với bạn lắm, bạn có thể làm gì? HMA cung cấp đảm bảo hoàn tiền trong 30 ngày, nên bạn c...
Cách Hủy HMA và Được Hoàn tiền