10 dịch vụ VPN tốt nhất 2019

10 dịch vụ VPN tốt nhất 2019

Giá trị tốt nhất:
Được xếp hạng 198 trong 337 VPN
Xếp hạng VPN 4.0
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

CryptoStorm không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 30 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. CryptoStorm được xếp 4.1 cho giá thành với giá khởi điểm là $ 4.33/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.cryptostorm.is
Được xếp hạng 200 trong 337 VPN
Xếp hạng VPN 4.0
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Expat Surfer không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 5 máy chủ trên toàn cầu cũng như 2 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Expat Surfer được xếp 3.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $ 5.83/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
2
Được xếp hạng 201 trong 337 VPN
Xếp hạng VPN 4.0
 • Use on unlimited devices
 • Choose from multiple payment plans
 • Fast and easy setup
 • Servers available around the world
 • No more geo-restrictions
 • Bắt đầu với Ghost Path
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Ghost Path không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 130 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Ghost Path được xếp 3.2 cho giá thành với giá khởi điểm là $ 2.91/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.ghostpath.com
Được xếp hạng 204 trong 337 VPN
Xếp hạng VPN 4.0
 • No hidden fees
 • 30-day money back guarantee
 • Cancel anytime
 • Use on multiple computers
 • IP addresses around the world
 • Quality customer support
 • Bắt đầu với Happy VPN
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Happy VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 5 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Happy VPN được xếp 3.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $ 8.33/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.happy-vpn.com
Được xếp hạng 205 trong 337 VPN
Xếp hạng VPN 4.0
 • OpenVPN, SSTP, L2TP, IPSec, and PPTP
 • Windows, Mac, iPod, iPad, iPhone, Android, and Linux
 • Easy setup
 • Multiple plans available
 • Bắt đầu với Hideway VPN
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Hideway VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 5 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Hideway VPN được xếp 2.8 cho giá thành với giá khởi điểm là € 15.99/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.hideway.eu
Đợi đã! Nord hiện đang sale 75% các gói cước VPN của họ