10 dịch vụ VPN tốt nhất 2019

10 dịch vụ VPN tốt nhất 2019

Giá trị tốt nhất:
Được xếp hạng 58 trong 337 VPN
Xếp hạng VPN 4.0
 • Fast, reliable and secure
 • Cheap to use
 • Unlimited bandwidth
 • Server locations in popular countries
 • Payment options include Bitcoin, PayPal, MasterCard and VISA Card
 • Bắt đầu với Arethusa VPN
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Arethusa VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 5 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Arethusa VPN được xếp 3.4 cho giá thành với giá khởi điểm là € 5.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Được xếp hạng 59 trong 337 VPN
Xếp hạng VPN 4.0
 • Access to blocked sites, services and applications
 • Protection against cybercrime
 • Safely use Wi-Fi hotspots in unsecured places
 • Secures your online activities from hackers
 • Bắt đầu với ClearVPN
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

ClearVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 5 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. ClearVPN được xếp 3.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $ 9.75/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.clearvpn.net
Được xếp hạng 60 trong 337 VPN
Xếp hạng VPN 4.0
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Easy Hide IP VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 180 máy chủ trên toàn cầu cũng như 3 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Easy Hide IP VPN được xếp 4.3 cho giá thành với giá khởi điểm là $ 3.95/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng điện thoại:
Y
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
3
Các gói VPN:
www.easy-hide-ip.com
Được xếp hạng 61 trong 337 VPN
Xếp hạng VPN 4.0
 • easy-to-use
 • Full access to Blocked Websites
 • Several server locations to choose from
 • Works perfectly on Windows, Mac OS
 • 7-day free trial
 • Bắt đầu với Hide My IP VPN
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Hide My IP VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 71 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Hide My IP VPN được xếp 4.7 cho giá thành với giá khởi điểm là $ 2.91/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.hide-my-ip.com
Được xếp hạng 63 trong 337 VPN
Xếp hạng VPN 4.0
 • Competitive Pricing
 • Zero data log policy
 • Free trial period for every new participant
 • Offers simultaneous connections on multiple devices
 • Unlimited traffic
 • Bắt đầu với IpJetable VPN
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

IpJetable VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 5 máy chủ trên toàn cầu cũng như 2 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. IpJetable VPN được xếp 3.4 cho giá thành với giá khởi điểm là $ 5.63/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
2
Các gói VPN:
www.ipjetable.net
Đợi đã! Nord hiện đang sale 75% các gói cước VPN của họ