Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Mac năm 2019

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Mac năm 2019

Được xếp hạng 235 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
  • Uses Smart-DNS for faster speeds
  • Unblocks many US sites for streaming
  • VPN included in the premium package
  • Bắt đầu với Keenow
Ariel Hochstadt, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Keenow không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 20 máy chủ trên toàn cầu cũng như 0 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Keenow được xếp 3.5 cho giá thành với giá khởi điểm là $0.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
Không giới hạn
Các gói VPN:
www.keenow.com
Được xếp hạng 236 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
  • Tập trung nhiều hơn vào vấn đề bảo vệ
  • Đem lại những giá trị tuyệt vời
  • không hỗ trợ trực tuyênts
  • Bắt đầu với Hotspot Shield
Ran Greenberg, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Hotspot Shield Elite là một dịch vụ máy chủ ủy nhiệm nhanh và hữu dụng, cho phép người sử dụng truy cập vào 1 tập hợp các địa chỉ IP đã được mã hóa hoàn hảo. Dịch vụ này được chứng minh nằm trong top của những dịch vụ hiệu quả nhất trong việc che dấu dữ liệu, góp phần không nhỏ vào việc giảm thiểu dủi do của việc bị sâm nhập. Hotspot cũng giúp nén các dữu liệu của bạn, giúp chúng được chuyển tới nơi cần đến một cách nhanh chóng hơn. Tính năng Có một vài máy chủ được đặt ở Mỹ, tuy nhiên địa điểm của chúng cũng như số lượng địa chỉ IP khả dụng không được tiết lộ bởi hãng dịch vụ. Với người sử dụng, điều này là một bất lợi, tuy nhiên nó cũng cho thấy giá trị của n

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Được xếp hạng 237 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
Ariel Hochstadt, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

CyberSilent không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 181 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. CyberSilent được xếp 3.5 cho giá thành với giá khởi điểm là €5.64/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.cybersilent.com
Được xếp hạng 238 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
Ariel Hochstadt, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

DefenceVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 33 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. DefenceVPN được xếp 3.8 cho giá thành với giá khởi điểm là $2.99/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.defencevpn.com
Được xếp hạng 239 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

VPN.Asia không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 40 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. VPN.Asia được xếp 4.2 cho giá thành với giá khởi điểm là $4.15/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.vpn.asia
Đợi đã! Nord hiện đang sale 70% các gói cước VPN của họ