Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Mac năm 2019

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Mac năm 2019

Được xếp hạng 212 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

PrivatePackets.io không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 7 máy chủ trên toàn cầu cũng như 0 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. PrivatePackets.io được xếp 4.6 cho giá thành với giá khởi điểm là $3.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
Không giới hạn
Được xếp hạng 213 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
  • It is free to download and use
  • The system is easy to set up and use
  • Comes in many different languages
  • Bắt đầu với Psiphon
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Psiphon không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 1000 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Psiphon được xếp 5.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $0.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.psiphon.ca
Được xếp hạng 214 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

SecretsLine VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 5 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. SecretsLine VPN được xếp 4.2 cho giá thành với giá khởi điểm là $9.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
15
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Được xếp hạng 215 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

SeedST VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 52 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. SeedST VPN được xếp 3.7 cho giá thành với giá khởi điểm là $6.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.seed.st
Được xếp hạng 217 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

SmartVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 28 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. SmartVPN được xếp 3.3 cho giá thành với giá khởi điểm là $3.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.smartvpn.com
Đợi đã! Nord hiện đang sale 70% các gói cước VPN của họ