Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Windows năm 2019

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Windows năm 2019

Được xếp hạng 317 trong 344 VPN
Đánh giá về Windows 4.0
Kate Veale, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Connecto VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 3 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Connecto VPN được xếp 4.2 cho giá thành với giá khởi điểm là €2.49/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
14
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.veesecurity.com
Được xếp hạng 318 trong 344 VPN
Đánh giá về Windows 4.0
Kate Veale, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

InvinciBull không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 76 máy chủ trên toàn cầu cũng như 0 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. InvinciBull được xếp 4.8 cho giá thành với giá khởi điểm là $0.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
Không giới hạn
Được xếp hạng 319 trong 344 VPN
Đánh giá về Windows 4.0
Kate Veale, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

NetflixVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 20 máy chủ trên toàn cầu cũng như 2 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. NetflixVPN được xếp 4.4 cho giá thành với giá khởi điểm là $2.08/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
2
Các gói VPN:
www.netflixvpn.com
Được xếp hạng 320 trong 344 VPN
Đánh giá về Windows 4.0
Kate Veale, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

PizzaVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 200 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. PizzaVPN được xếp 3.6 cho giá thành với giá khởi điểm là $4.99/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
14
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.pizzavpn.com
Được xếp hạng 321 trong 344 VPN
Đánh giá về Windows 4.0
Kate Veale, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

UFO VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 200 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. UFO VPN được xếp 3.8 cho giá thành với giá khởi điểm là $2.09/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
14
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.ufovpn.io
Đợi đã! Nord hiện đang sale 75% các gói cước VPN của họ