Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2020

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2020

Được xếp hạng 269 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
 • Requires no special apps
 • Features many tunnel types, like PPTP, L2TP, Ipsec
 • 256-bit encryption
 • Bắt đầu với VPNKI
Ariel Hochstadt, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

VPNKI không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 2 máy chủ trên toàn cầu cũng như 2 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. VPNKI được xếp 5.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $0.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
2
Các gói VPN:
 www.vpnki.ru
Được xếp hạng 270 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Ariel Hochstadt, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Yoga VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 500 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Yoga VPN được xếp 5.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $0.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
Được xếp hạng 271 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
 • Over 1000 servers in 70 different locations
 • Supports five simultaneous devices
 • Allows torrenting and P2P sharing
 • Bắt đầu với Cargo VPN
Nicky Hosek, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Cargo VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 1000 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Cargo VPN được xếp 4.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $2.78/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
1
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.mac.eltima.com
Được xếp hạng 272 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
 • Free trials available
 • 30-day money-back guarantee if you paid via PayPal or AliPay
 • Multi-language support
 • Bắt đầu với FlyVPN
Nicky Hosek, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

FlyVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 300 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. FlyVPN được xếp 3.1 cho giá thành với giá khởi điểm là $6.67/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Được xếp hạng 273 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Nicky Hosek, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

NuVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 25 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. NuVPN được xếp 4.7 cho giá thành với giá khởi điểm là $3.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.nuvpn.com
Đợi đã! Nord hiện đang sale 70% các gói cước VPN của họ