Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2020

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2020

Được xếp hạng 66 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
 • Total privacy of your data and online activities
 • Supports VPN protocols like PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN, and SSTP
 • 7-day money back guarantee
 • Bắt đầu với MonVPN
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

MonVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 30 máy chủ trên toàn cầu cũng như 10 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. MonVPN được xếp 3.9 cho giá thành với giá khởi điểm là $2.76/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
10
Các gói VPN:
www.monvpn.com
Được xếp hạng 67 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
 • Fast, reliable and easy-to-use service
 • Offers bypassing of ISP blocking for VOIP apps
 • Supports a wide range of devices including Windows, Mac OS, and some others
 • Bắt đầu với MoreVPN
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

MoreVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 43 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. MoreVPN được xếp 3.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $8.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.morevpn.com
Được xếp hạng 68 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
 • Online Privacy and Security against Cyber Criminals
 • Unrestricted access to foreign content anywhere in the world
 • 7-day money back guarantee
 • Bắt đầu với OneVPN
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

OneVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 70 máy chủ trên toàn cầu cũng như 3 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. OneVPN được xếp 4.2 cho giá thành với giá khởi điểm là $4.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
3
Các gói VPN:
www.onevpn.com
Được xếp hạng 69 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

ProxyServer VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 5 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. ProxyServer VPN được xếp 4.1 cho giá thành với giá khởi điểm là $4.15/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.proxyserver.com
Được xếp hạng 71 trong 358 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 4.0
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

SaferWeb VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 33 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. SaferWeb VPN được xếp 3.8 cho giá thành với giá khởi điểm là $3.99/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.saferweb.com
Đợi đã! Nord hiện đang sale 70% các gói cước VPN của họ