Tiết lộ:
Các đánh giá chuyên môn

vpnMentor có chứa các bài đánh giá được viết bởi những người đánh giá cộng đồng của chúng tôi cũng như dựa trên sự kiểm tra độc lập và chuyên nghiệp về các sản phẩm/dịch vụ của những người đánh giá.

• Quyền sở hữu

vpnMentor thuộc sở hữu của Kape Technologies PLC, công ty sở hữu các sản phẩm sau: ExpressVPN, CyberGhost, ZenMate, Private Internet Access và Intego, chúng có thể được đánh giá trên website này.

• Hoa hồng liên kết

Mặc dù vpnMentor có thể nhận hoa hồng khi một đơn mua được thực hiện thông qua các liên kết của chúng tôi, nhưng điều này không ảnh hưởng đến nội dung các bài đánh giá hoặc sản phẩm/dịch vụ được đánh giá. Chúng tôi cung cấp đường dẫn trực tiếp để mua các sản phẩm là một phần của các chương trình liên kết.

• Nguyên tắc đánh giá

Các bài đánh giá được xuất bản trên vpnMentor đều được viết bởi các chuyên gia kiểm tra các sản phẩm theo tiêu chuẩn đánh giá nghiêm ngặt của chúng tôi. Những tiêu chuẩn này đảm bảo rằng mỗi bài đánh giá đều dựa trên sự kiểm tra độc lập, chuyên nghiệp và trung thực của người đánh giá, đồng thời có xét đến năng lực kỹ thuật và chất lượng của sản phẩm cùng giá trị thương mại của nó đối với người dùng, điều này cũng có thể ảnh hưởng đến xếp hạng của sản phẩm trên website.

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Hoa Kỳ năm 2022

Được xếp hạng 53 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8.2
 • Offers a free plan
 • Has excellent speeds
 • Works in China
 • Reliable customer support
 • P2P sharing enabled on all servers
 • Offer a 30-day money-back guarantee
 • Bắt đầu với Touch VPN
Trang Lê, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Trang Lê

Touch VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 5900 máy chủ trên toàn cầu cũng như 0 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Touch VPN được xếp 3.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $0/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
Không giới hạn
Các gói VPN:
Được xếp hạng 54 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • Easy-to-use
 • Full access to blocked websites
 • Several server locations to choose from
 • Works perfectly on Windows, Mac OS
 • 7-day free trial
 • Bắt đầu với Hide My IP VPN
Minh Nguyễn, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Minh Nguyễn

Hide My IP VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 130 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Hide My IP VPN được xếp 4.7 cho giá thành với giá khởi điểm là $2.91/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.hide-my-ip.com
Được xếp hạng 55 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • OpenVPN protocol and military-grade encryption
 • Up to 3 connections per license
 • Unblocks most major streaming services
 • Fast speeds prevent buffering and lag
 • Bắt đầu với StarVPN
Trang Lê, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Trang Lê

StarVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 5 máy chủ trên toàn cầu cũng như 3 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. StarVPN được xếp 3.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $8/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
3
Các gói VPN:
www.starvpn.com
Được xếp hạng 56 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • Competitive Pricing
 • Zero data log policy
 • Free trial period for every new participant
 • Offers simultaneous connections on multiple devices
 • Unlimited traffic
 • Bắt đầu với IPjetable VPN
Minh Nguyễn, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Minh Nguyễn

IPjetable VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 10 máy chủ trên toàn cầu cũng như 2 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. IPjetable VPN được xếp 3.4 cho giá thành với giá khởi điểm là $5.68/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
0
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
2
Các gói VPN:
www.ipjetable.net
Được xếp hạng 57 trong 423 VPN
Đánh giá về Hoa Kỳ 8
 • Fast, reliable and easy-to-use service
 • Offers bypassing of ISP blocking for VOIP apps
 • Supports a wide range of devices including Windows, Mac OS, and some others
 • Offers dedicated IP
 • Bắt đầu với MoreVPN
Minh Nguyễn, Chuyên gia VPN (vpnMentor)
Minh Nguyễn

MoreVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 110 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. MoreVPN được xếp 3.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $8/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
0
Ứng dụng di động:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.morevpn.com