Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Torrents năm 2019

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Torrents năm 2019

Được xếp hạng 321 trong 337 VPN
Đánh giá về Torrents 4.0
Kate Veale, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

UFO VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 200 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. UFO VPN được xếp 3.8 cho giá thành với giá khởi điểm là $ 2.09/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
14
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.ufovpn.io
Được xếp hạng 322 trong 337 VPN
Đánh giá về Torrents 4.0
Katie Kasunic, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Hot VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 5000 máy chủ trên toàn cầu cũng như 0 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Hot VPN được xếp 3.5 cho giá thành với giá khởi điểm là $ 8.99/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
Không giới hạn
Các gói VPN:
www.hotvpn.org
Được xếp hạng 323 trong 337 VPN
Đánh giá về Torrents 4.0
Kate Veale, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Generous VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 3 máy chủ trên toàn cầu cũng như 0 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Generous VPN được xếp 4.8 cho giá thành với giá khởi điểm là $ 0.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
Không giới hạn
Các gói VPN:
www.generousvpn.com
Được xếp hạng 325 trong 337 VPN
Đánh giá về Torrents 1.5
Guy Fawkes, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

SecureVPN.com không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 6 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. SecureVPN.com được xếp 3.8 cho giá thành với giá khởi điểm là $ 3.32/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.securevpn.com
Được xếp hạng 326 trong 337 VPN
Đánh giá về Torrents 1.5
Guy Fawkes, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Hola là một hệ thống mạng ngang hàng. Nó không sử dụng máy chủ như ExpressVPN hay NordVPN, mà thay vào đó sẽ truyền tải thông tin qua các nút ngang hàng được cung cấp bởi 115 triệu người sử dụng dịch vụ. Trên thực tế, khi bạn không thể tìm kiếm trên Google, Hola sẽ gợi ý bạn mua một VPN trả phí từ một trong những đối thủ cạnh tranh của nóâ, để bạn có thể sử dụng Google khi tìm kiếm trên web bằng VPN). Hola chỉ sử dụng một phần nhỏ tải nguyên của mỗi người dùng, và chỉ khi người dùng đó đang nhàn rỗi. Hola tuyên bố rằng việc sử dụng người dùng để định tuyến lưu lượng truy cập thay vì các máy chủ sẽ làm cho các kết nối này ẩn đi và trở nên an t

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.holavpn.com
Đợi đã! Nord hiện đang sale 75% các gói cước VPN của họ