Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Mac năm 2019

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Mac năm 2019

Được xếp hạng 322 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
Katie Kasunic, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Hot VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 5000 máy chủ trên toàn cầu cũng như 0 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Hot VPN được xếp 3.5 cho giá thành với giá khởi điểm là $8.99/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
Không giới hạn
Các gói VPN:
www.hotvpn.org
Được xếp hạng 323 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
Kate Veale, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Generous VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 3 máy chủ trên toàn cầu cũng như 0 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Generous VPN được xếp 4.8 cho giá thành với giá khởi điểm là $0.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
Không giới hạn
Các gói VPN:
www.generousvpn.com
Được xếp hạng 324 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
Kate Veale, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Spider VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 44 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Spider VPN được xếp 4.2 cho giá thành với giá khởi điểm là $4.38/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Được xếp hạng 325 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
Kate Veale, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

VeePN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 2500 máy chủ trên toàn cầu cũng như 10 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. VeePN được xếp 4.8 cho giá thành với giá khởi điểm là $2.78/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
10
Các gói VPN:
http://veepn.com/
Được xếp hạng 326 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
Kate Veale, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

VPNCity không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 200 máy chủ trên toàn cầu cũng như 8 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. VPNCity được xếp 4.4 cho giá thành với giá khởi điểm là $3.49/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
8
Đợi đã! Nord hiện đang sale 70% các gói cước VPN của họ