Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Mac năm 2019

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Mac năm 2019

Được xếp hạng 306 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
Ditsa Keren, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

iNinja không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 10 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. iNinja được xếp 5.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $0.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.ininja.org
Được xếp hạng 307 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
Ariel Hochstadt, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Invizbox không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 500 máy chủ trên toàn cầu cũng như 0 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Invizbox được xếp 3.6 cho giá thành với giá khởi điểm là $8.29/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
Không giới hạn
Các gói VPN:
www.invizbox.com
Được xếp hạng 309 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
  • Good connection speeds for surfing and streaming
  • Servers across 25 countries
  • Multiple server locations in the US
  • Bắt đầu với PearlVPN
Ariel Hochstadt, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

PearlVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 33 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. PearlVPN được xếp 3.7 cho giá thành với giá khởi điểm là $5.99/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.pearlvpn.com
Được xếp hạng 310 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
Ariel Hochstadt, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Penguin Proxy VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 5 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Penguin Proxy VPN được xếp 5.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $0.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.penguinproxy.com
Được xếp hạng 311 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
Ariel Hochstadt, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Tuxler không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 64 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Tuxler được xếp 4.6 cho giá thành với giá khởi điểm là $0.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.tuxler.com
Đợi đã! Nord hiện đang sale 70% các gói cước VPN của họ