Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Mac năm 2019

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Mac năm 2019

Được xếp hạng 301 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
Ran Greenberg, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

Borderless VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 12 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. Borderless VPN được xếp 4.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $3.70/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
14
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.borderlessvpn.io
Được xếp hạng 302 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
Ariel Hochstadt, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

CrypticVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 15 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. CrypticVPN được xếp 4.4 cho giá thành với giá khởi điểm là $0.50/ngày

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.crypticvpn.com
Được xếp hạng 303 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
Ariel Hochstadt, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

DigibitVPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 36 máy chủ trên toàn cầu cũng như 3 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. DigibitVPN được xếp 3.9 cho giá thành với giá khởi điểm là $4.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
3
Được xếp hạng 304 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
  • Unlimited simultaneous connections
  • 24/7 email support
  • Stealth VPN, NAT firewall, and ad blocker
  • Bắt đầu với E-VPN
Ran Greenberg, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

E-VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 22 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. E-VPN được xếp 4.2 cho giá thành với giá khởi điểm là $1.27/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.e-vpn.co.uk
Được xếp hạng 305 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
  • RSA 2048-bit encryption and Chameleon technology
  • Unlimited bandwidth with no speed or traffic restrictions
  • Zero usage logs
  • Bắt đầu với HideMy.name
Ariel Hochstadt, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

HideMy.name không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 101 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. HideMy.name được xếp 3.9 cho giá thành với giá khởi điểm là $2.75/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.hidemy.name
Đợi đã! Nord hiện đang sale 70% các gói cước VPN của họ