Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Mac năm 2019

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Mac năm 2019

Được xếp hạng 223 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

USA IP VPN không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 20 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. USA IP VPN được xếp 3.3 cho giá thành với giá khởi điểm là $6.25/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.usaip.eu
Được xếp hạng 225 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

VPN in Touch không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 15 máy chủ trên toàn cầu cũng như 3 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. VPN in Touch được xếp 4.8 cho giá thành với giá khởi điểm là $2.49/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
3
Các gói VPN:
www.vpnintouch.com
Được xếp hạng 226 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

VPNAccounts không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 5 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. VPNAccounts được xếp 3.7 cho giá thành với giá khởi điểm là $5.00/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.vpn-accounts.com
Được xếp hạng 227 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
  • OpenVPN, SSTP VPN, IKEV2 VPN, L2TP, and PPTP protocols
  • Works for Mac, Windows, Android, iPhone and iPad
  • Server locations around the world
  • Bắt đầu với VPNReactor
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

VPNReactor không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 56 máy chủ trên toàn cầu cũng như 2 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. VPNReactor được xếp 3.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $7.99/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
2
Các gói VPN:
www.vpnreactor.com
Được xếp hạng 228 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
  • No more worry about geographical restrictions
  • Fast connections up to 1Gbps
  • Multiple protocols in use
  • Bắt đầu với VPNUK
Alex (Shurf) Frenkel, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

VPNUK không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 100 máy chủ trên toàn cầu cũng như 6 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. VPNUK được xếp 3.0 cho giá thành với giá khởi điểm là $7.82/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
3
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
6
Các gói VPN:
www.vpnuk.info
Đợi đã! Nord hiện đang sale 70% các gói cước VPN của họ