Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Mac năm 2019

Các dịch vụ VPN tốt nhất cho Mac năm 2019

Được xếp hạng 170 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
Guy Fawkes, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

VPN Shield không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 103 máy chủ trên toàn cầu cũng như 5 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. VPN Shield được xếp 4.8 cho giá thành với giá khởi điểm là $3.33/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
1
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
5
Các gói VPN:
www.defendemus.com
Được xếp hạng 171 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
 • ISO27001 and ISO9001 certified
 • OpenVPN, L2TP/IP Sec, and PPTP
 • Unlimited switching between servers
 • Bắt đầu với VPN.ac
Guy Fawkes, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

VPN.ac không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 40 máy chủ trên toàn cầu cũng như 3 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. VPN.ac được xếp 3.9 cho giá thành với giá khởi điểm là $4.80/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
7
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
3
Các gói VPN:
www.vpn.ac
Được xếp hạng 172 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
 • Anonymous internet usage and hotspot security
 • Up and running in 2-3 minutes
 • Censor your IP address with just one click
 • Bắt đầu với VPN.cc
Guy Fawkes, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

VPN.cc không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 1612 máy chủ trên toàn cầu cũng như 14 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. VPN.cc được xếp 3.1 cho giá thành với giá khởi điểm là $6.99/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
1
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
14
Các gói VPN:
www.vpn.cc
Được xếp hạng 173 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
Guy Fawkes, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

VPN.ht không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 128 máy chủ trên toàn cầu cũng như 3 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. VPN.ht được xếp 4.5 cho giá thành với giá khởi điểm là $3.33/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
30
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
3
Các gói VPN:
www.vpn.ht
Được xếp hạng 174 trong 345 VPN
Đánh giá về Mac 4.0
 • 79 servers in 20 countries worldwide
 • Perfect for the globe trotter
 • P2P torrenting becoming available
 • Bắt đầu với VPN.sh
Guy Fawkes, Chuyên gia VPN (vpnMentor)

VPN.sh không phải là một VPN được nhiều người biết đến nhưng với 52 máy chủ trên toàn cầu cũng như 1 thiết bị trên mỗi bản quyền, đây là lựa chọn đáng để bạn cân nhắc. VPN.sh được xếp 3.6 cho giá thành với giá khởi điểm là $6.52/tháng

Đọc đánh giá đầy đủ
Đảm bảo hoàn tiền (Ngày):
Ứng dụng điện thoại:
Số lượng thiết bị trên mỗi giấy phép:
1
Các gói VPN:
www.vpn.sh
Đợi đã! Nord hiện đang sale 70% các gói cước VPN của họ